Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПЕНСИОННИТЕ КОМПАНИИ СИ ИЗБРАХА СТАРИЯ ШЕФ

Четиримесечната сага по избор на председател на Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) приключи. В понеделник (14 май) на заключителното заседание от проточилото се общо събрание на браншовата организация за председател бе избран нейният бивш шеф Никола Абаджиев.
Промени в управлението на асоциацията и нейния устав трябваше да бъдат обсъдени и приети още на 13 февруари тази година. Тогава обаче стана ясно, че събранието не е свикано според Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Промените в устава нито можеха да бъде коментирани, нито гласувани, тъй като нямаше да бъдат признати и регистрирани от съда. Все пак пенсионните компании стигнаха до консенсус по управлението на браншовата асоциация. След като предишният председател на БАДДПО Никола Абаджиев напусна в края на 2000 г. пенсионна компания Нютон Сила и от януари тази година премина на работа в Държавната агенция за осигурителен надзор (ДАОН), председателското място в организацията остана вакантно. На 13 февруари общото събрание на асоциацията избра за временно изпълняващ тази длъжност тогавашният заместник-председател Даниела Петкова, главен изпълнителен директор на ПОК Доверие.
Процедурните проблеми наложиха свикване на ново събрание за окончателно решаване на въпросите с устава и управлението на браншовата организация. То бе насрочено за 10 април и започна, но поради липса на консенсус при гласуването не бяха утвърдени промените в устава. С тях трябваше да се регламентира механизма за избор на управителни органи на асоциацията. По действащия до момента устав ръководството на БАДДПО се е осъществявало на ротационен принцип. Избирали са се председател и заместник-председател, които са представители на дружества - членове на асоциацията. Мандатът на шефовете на браншовата организация е бил две години и след изтичането му заместник-председателят е ставал председател на асоциацията, а на негово място се е избирал нов заместник - представител на следващото пенсионно дружество от предварително определен списък на членовете.
Общото събрание отново не завърши и неговото продължаване бе насрочено за 28 април. Но и тогава поради различни обстоятелства не се взе крайно решение. Това стана едва този понеделник - 14 май, когато висшия форум на пенсионните компании най-сетне бе закрит.
Най-впечатляващата промяна в устава е, че за председател на БАДДПО може да бъде избиран и независим експерт, който не представлява нито една от лицензираните пенсионни компании. Другата изненада бе, че всички дружества единодушно гласуваха за досегашния председател Никола Абаджиев. Професионалните му качества са безспорни, коментираха мениджърите на пенсионните компании. Така след четири месеца безвластие Абаджиев отново оглави браншовата организация. Мандатът му е тригодишен. Преизбирането му за шеф на асоциацията изобщо не означава, че той напуска ДАОН, коментираха сегашните му колеги от надзорното ведомство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във