Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ - С ПРАВО НА ПОВЕЧЕ РИСК

В началото на юни ще бъде либерализиран инвестиционният режим на пенсионните фондове, стана ясно през седмицата. Тогава най-после трябва да е готова наредбата за реда и начина на инвестициите на средствата на пенсионните фондове в чужбина. Инвестиционният режим за пенсионните дружествата ще се облекчи в две посоки, предвиждат и промените в закона за допълнителното пенсионно осигуряване, които се подготвят в момента. От една страна, ще бъде намален задължителният процент от средствата, които те трябва да се инвестират в държавни ценни книжа. В момента изискването е не по-малко от 50% от активите на фондовете да са вложени в ДЦК. Най-вероятно този дял ще бъде намален до 30%, коментират участници в работната група, която подготвя промените. Намаляването на границата на задължителните инвестиции в ДЦК обаче води до нов проблем - къде ще се инвестират свободните средства. Досега фондовете имаха право да влагат парите си в депозити, във валута и на чуждите финансови пазари. Естествено най-изгоден вариант за дружествата е третият. В момента според Валутния закон, пенсионните фондове имат право да извършват инвестиции на чуждия пазар самостоятелно, или да използват услугите на инвестиционен посредник. Ако изберат да участват на пазара чрез посредник, сделките им не подлежат на регистрация в Централната банка. Ако обаче решат да играят сами, фондовете трябва да се регистрират по общия режим на БНБ. Проблемът тук е, че процедурата отнема около седмица и на практика обезмисля всяка по-динамична сделка. Затова и мениджърите на фондовете настояват да се облекчи процедурата за самостоятелното им участие на чуждите финансови пазари. Най-вероятно новите промени в Закона за пенсионното осигуряване ще опростят процедурата за издаване на разрешение за участие на чуждите пазари. Желанието на фондовете да им бъде позволено да инвестират зад граница по-голям дял от средствата си също най-вероятно ще бъде удовлетворено (в момента те имат право да вложат до 10% в чужбина. Предвижда се този процент да стане 20.Другата идея на фондовете - да могат да влагат в осъществяването на инфраструктурните проекти все още се предъвква като добро пожелание. Като се има предвид бавното темпо, с което се предвиждат подобен род начинания у нас, те едва ли ще могат да разчитат на тази опция.Участниците в работната група са се договорили да отпадне задължението за минимален брой осигурени, които трябва да имат пенсионните фондове. По сега действащата нормативна уредба на втората година от съществуването си в професионалните пенсионни фондове трябва да се осигуряват 15 хиляди, а в универсалните - 30 хиляди души. А ако това изискване не бъде изпълнено, дружествата са заплашени с отнемане на лицензите.Капиталът, необходим за регистрацията на дружествата, пък ще се вдигне от 3 на 5 млн. лв., предвиждат още готвените промени в закона. Това е вид затягане на контрола, своеобразна контрамярка на отпадането на изискването за минимален брой на осигурените в един фонд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във