Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ ПРЕБОРИХА ДАНЪЧНИТЕ НЕДОМИСЛИЯ

Пенсионните дружества успяха да убедят правителствените финансисти, че някои от промените в данъчните закони за 2007 г. са нелогични и трябва да бъдат коригирани, преди да влязат за обсъждане в пленарната зала на Народното събрание. Миналата седмица експерти от бранша изпищяха, че фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване ще бъдат източен заради предвидения ред за облагането на вноските за пенсия. Причината е, че проектозаконът за данъка върху доходите на физическите лица (ЗДФЛ), приет неотдавна от правителството, предвижда да отпадне данъкът от 12%, който осигурените в доброволни фондове дължат, ако изтеглят сумите, натрупани по индивидуалните им партиди, преди да са получили право на пенсия. Парите не се облагат и на входа на системата, така че промяната всъщност се оказва вратичка за освобождаване от данък на личните доходи на физическите лица. Ще се стигне дотам хората да внасят част от доходите си в доброволните фондове и малко по-късно да ги теглят оттам, предупредиха от Българската асоциация на дружествата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване (БАДДПО).
По данни на Комисията за финансов надзор към 31.03.2006 г. в допълнителните доброволни пенсионни фондове се осигуряват повече от 553 хил. лица, а натрупаните в тези фондове активи надхвърлят 433 млн. лева. В началото на 2007 г. в тях ще бъдат натрупани около 500 млн. лв., в това число голям обем вноски, за които са ползвани данъчни облекчения. Затова и няма никаква логика в идеята средства, за които са предоставени данъчни облекчения, безусловно да се освободят от данък, без да са изпълнили своето предназначение. Опасността от източването на фондовете освен това може да разклати цялата пенсионна система. Няма да се сбъдне и идеята на осигурителната реформа, според която доброволното и допълнителното задължително осигуряване за хората, родени след 31.12.1959 г., в перспектива би трябвало да достигне до 70% заместващ доход и да компенсира ниските държавни пенсии.
Предстои грешката да бъде поправена, стана ясно след проведената нарочна среща между министъра на финансите Пламен Орешарски, заместник-министъра на финансите Георги Кадиев и представители на БАДДПО в сряда (19 юли). Говорихме си не повече от час и в делови порядък беше изслушано нашето становище по казуса - споделиха представители на пенсионните фондове. - Изглежда, хората от Министерството на финансите разбраха, че ако не променят текстовете в закона, ще настъпи суматоха и масово теглене на пари. Стигнахме до единно мнение, че дългосрочното спестяване в България трябва да се стимулира.
Постигнат е консенсус да останат необлагаеми доходите, получени при придобиване на право на пенсия. Но при предсрочно ползване на средствата те ще се облагат с окончателен данък, обявиха от финансовото ведомство. Все още не е уточнено обаче дали ще се запази досегашният размер от 12 на сто или от догодина ще има промяна.
На срещата е решено още лимитът за данъчно облекчение за лични вноски да не е твърда сума, а процент - 10% от максималния осигурителен доход, който за тази година е 1400 лева. Предишните текстове на ЗДФЛ въвеждаха лимит - в абсолютен размер, на вноските за допълнително пенсионно осигуряване, за които може да се ползва данъчно облекчение. В проекта се определяше и максимална твърда сума, която ще бъде приспадана от облагаемия доход - до 720 лв. за календарна година, или 60 лв. на месец.
Пенсионните експерти обаче възразиха с аргумента, че при подобен подход не се отчита обстоятелството, че лицата имат различни доходи, както и различно желание, мотиви и възможности за спестяване във фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. От друга страна, самият твърд лимит от 60 лв. е съвсем недостатъчен и ще демотивира хората с пари да внасят осигурителни вноски и да се осигуряват допълнително.
До седмица правителствените финансисти трябва да напишат новите промени и да ги нанесат в проектозакона. Все още не е ясно обаче как чисто технологично ще бъдат нанесени и одобрени корекциите, тъй като нормативният акт вече е приет на заседание на правителството. Най-вероятно това ще стане на заседание на бюджетната комисия на парламента преди първото четене в Народното събрание. Не вярваме на нищо, докато не го видим черно на бяло, коментираха от пенсионните фондове.

Facebook logo
Бъдете с нас и във