Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПЕНСИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА СЕ ОТЪРВАХА ОТ ЕДНА ОЦЕНКА

Пенсионноосигурителните дружества вече няма да правят всекидневна оценка на активите си. Това изискване просъществува само един месец. То влезе в сила от 1 януари 2002 г., но в четвъртък (31 януари) правителството вече го отмени. Министрите приеха промени в заключителните разпоредби на Наредбата за начина и реда за оценка на активите на пенсионните фондове и дружества.До края на миналата година пенсионните фондове трябваше да правят месечна, тримесечна и годишна оценка на активите. Тази разпоредба остава в сила и след правителственото решение от тази седмица. Промяната е съгласувана с Асоциацията на пенсионноосигурителните дружества, друго становище няма, каза за в. БАНКЕРЪ Георги Георгиев, директор на дирекция Лицензионен режим в Държавната агенция за осигурителен надзор (ДАОН). Точно агенцията трябваше да контролира как осемте лицензирани пенсионни дружества изпълняват новото изискване.У нас в момента няма реални условия да се извършва такава ежедневна оценка, коментира Георги Георгиев. Това е и първият от трите мотива, с които е аргументирана промяната. Другият е липсата на достатъчно добре развит капиталов пазар и пазар на ценните книжа, което не позволява на пенсионните дружества в края на всеки ден да получават реалната пазарна стойност на своите активи - държавни ценни книжа, общински облигации. Третият аргумент е, че предстои да се промени цялата система на оценка на активите на пенсионните фондове. Това ще стане, след като и у нас влязат в сила международните стандарти в тази област, което се очаква да стане скоро.Промяната е техническа и реално няма да повлияе върху работата на дружествата, няма да наруши интересите на хората, осигурени в пенсионните фондове, гарантира Георги Георгиев. Според него, това даже ще облекчи компаниите, защото няма да изисква от тях да правят допълнителни, напълно ненужни разходи, за да въвеждат новата система на оценка. В крайна сметка няма и нужда от такъв срок, обясни Георгиев. Най-краткият период, на който дружествата разпределят доходност, е един месец. Така че реално няма наложителна причина да се изисква всекидневна оценка.По последните данни на ДАОН към 30 септември миналата година активите на доброволните и професионалните пенсионни фондове са на обща стойност 154.212 млн. лева. От тях 115.351 млн. лв. (или 74.80%) се падат на доброволните фондове. Преди година - през януари 2001 г., те са били 88.027 млн. лева. Най-голям дял - 56.22% от активите на доброволните фондове, държи Алианц България. В края на септември 2001 г. професионалните пенсионни фондове разполагат с активи за 38.861 млн. лв. Лидер при тях е Доверие - с 40.37% от всички активи.До края на март ще бъдат променени още няколко от наредбите, които регулират осигурителния пазар, предвижда програмата на правителството. Измененията са технически, не засягат принципите на дейност на пенсионните компании, каза Георгиев. Те са обвързани най-вече с приемането на новите Национални счетоводни стандарти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във