Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПЕЧАЛБАТА НА НЕФТОХИМ НАМАЛЯ ПОЧТИ 30 ПЪТИ

РАФИНЕРИЯТА СВИВА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ С БЛИЗО 300 МЛН. ЛЕВАИстинско брожение сред инвеститорите предизвикаха колебанията на председателя на Държавната комисия по ценните книжа (ДКЦК) да да огласи годишните счетоводни отчети, които са представили във ведомството му публичните дружества. До четвъртък (4 април) в сайта на комисията бяха въведени едва 135 от тях, въпреки че по-голямата част от над 500-те компании с публичен статут ги бяха предали в срок до 1 април. Липсата на отчетите в електронния регистър на ДКЦК накара борсовите играчи да си мислят, че дружествата не зачитат Закона за публичното предлагане на ценни книжа и нарочно бавят изпращането на балансите си. Всъщност съгрешилите бяха малко - главно фирмите от структурата на Булгартабак холдинг. А закъсняха, защото одиторската фирма Ърнст енд Янг отказа да завери балансите на държавния холдинг и на дъщерните му предприятия. А одиторите не пожелаха да поемат такава отговорност заради претенциите на руската държава към собствеността на сгради, които сега са притежание на холдинга. Не са изпълнили в срок задължението си и няколко други компании, между които по-известни са врачанският торов завод Химко и пещерската фармацевтична фабрика Биовет. Съгласно приетата през 2001 г. наредба за вписванията в публичния регистър, те се осъществяват след изричното разпореждане на председателя на комисията. Сегашният й шеф Любомир Велков заяви за в. БАНКЕРЪ. че не е издал нареждане да се оповестят пристигналите в понеделник (1 април) отчети, тъй като не е проверена тяхната редовност. В много случаи в миналото са публикувани отчети, в които липсват някои от задължителните атрибути - подписи на изпълнителния директор и на главния счетоводител на дружеството, печат и така нататък. Междувременно се чуха намеци, че забавянето създава възможности за корупция - служителите на комисията можеха да се възползват от лесния достъп до ценната за мнозина информация и да я продадат на борсови играчи. Велков очевидно се вслуша в недоволните гласове и в четвъртък балансите вече бяха на ИНТЕРНЕТ-страницата на ДКЦК. Но явно не бяха проверени съвсем или може би отново бяха допуснати компромиси, тъй като тук-таме пак липсваха подписи на управляващите някои дружества. Тези, които се бавят, ще получат немного приятни наказания - за самата компания, както и за нейните ръководители. Санкциите могат да достигнат и 20 хил. лева. Шефовете на Булгартабак холдинг вероятно ще се спасят от глобите, тъй като са дали оневиняващи ги обяснения на Велков. Финансовите резултати на водещите български компании в общи линии не изненадаха никого. Според прогнозите ЛУКойл Нефтохим обяви минимална печалба от 3.8 млн. лв., която е близо 30 пъти по-ниска спрямо отчетената година по-рано - над 107 млн. лева. Очевидно дружеството продължава да работи на ишлеме за фирми, свързани с мажоритарния му собственик ЛУКойл. Това подсказва резкия спад на приходите от продажби на публичната компания - от 2.7 млрд. лв. през 2000 г. на 531 млн. лв. година по-късно. Положителното в случая е намаляването на задълженията на рафинерията с почти 300 млн. лева. Спаднали са основно борчовете й към свързани предприятия, сиреч към руската компания майка. Като цяло резултатите на петролния комбинат са противоречиви - вярно, няма я загубата от десетки милиони левове, която беше регистрирана за полугодието на миналата година, но и печалбата не е такава, че да осигури добри капиталови доходи на инвестиралите в акции на ЛУКойл Нефтохим. Така че брокери предричат, че през следващата седмица котировките на рафинерията да се колебаят чувствително. Ще има натиск от продавачи, очаквали по-добри резултати ще има и покупки от инвеститори-оптимисти, които вярват в доброто бъдеще на завода.По-добър от очакваното беше отчетът на Слънчев бряг. Счетоводната стойност на акция от компанията е нараснала на 47.72 лв., като паричните й средства надминават 84 млн. лева. Ако се осъществят плановете на икономическото министерство за ликвидация на дружеството, приходите за акционерите му ще са доста сериозни (повече информация за Слънчев бряг АД на стр. 19). Съвсем близко до прогнозите бе печалбата на фармацевтичния завод Софарма. Тя достигна 21.2 млн. лв. срещу 14 млн. лв. година по-рано. Но надеждите на някои инвеститори за разпределяне на дивидент едва ли ще се сбъднат. Изпълнителният директор на дружеството и представител на неговия мажоритарен собственик Елфарма Огнян Донев нееднократно е заявявал, че печалбата на Софарма поне още няколко години ще се влага за създаване на условия да се покрият европейските стандарти. Въпреки това цената на акциите на фармацевтичния завод вероятно ще се покачва. Освен в добрите му финансови резултати причината е и в постоянните слухове за опити то да бъде отписано от регистъра на публичните дружества. Това обаче може да стане само ако бъде предложена приемлива оферта на дребните акционери. Показателите, по които ще се оценява тя, са най-вече пазарната и счетоводната стойност на книжата на компанията. Освен това, според все още невлезлите в сила промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, отписването на публичен емитент става само в случай, че половината от миноритарните акционери одобрят цената на търговата оферта. Единственият измежду нашенските блу-чипове на фондовата борса, който приключи 2001 г. на загуба, е фармацевтичният завод Медика - Сандански. Според неговите шефовеу лошият резултат е причинен от конюнктурата на пазара и от напрегнатата инвестиционна програма на дружеството. Въпреки загубата, която се прогнозираше още преди месеци, в последно време котировките на Медика се покачват и търсенето им вече надхвърля 14 лв. за акция. Очевидно фармацевтиката се налага като един от печелившите отрасли в България и това е видно от доверието на инвеститорите към компаниите от този сектор. Не може да се каже същото за торовите заводи. Те бяха борсов хит през 1997 г., но славата им утихна бързо заради главоломните задължения, които натрупаха към Булгаргаз. Врачанският Химко например е практически неплатежоспособен. Неговият фалит зависи изцяло от волята на кредиторите му. Не така стоят нещата с димитровградския Неохим. Както в. БАНКЕРЪ писа още през януари, печалбата му е над 6 млн. лева. Сега резултатът бе потвърден и от одитирания финансов отчет на дружеството. От няколко месеца инвеститори съзряха в акциите на този завод начин да припечелят по някой лев. Затова и котировките на Неохим се покачиха от 0.70-0.80 лв. на 1.50 лв. за акция. Но на тази цена има търсене, няма продавачи. Отпадането на дъщерните дружества на Балканфарма холдинг и на Солвей-Соди от борсовата търговия беше сериозен удар по капиталовия ни пазар. Той обаче ще се развие значително едва когато големите компании почувстват, че имат реална полза от него. Поредицата от емисии на ипотечни облигации на търговски банки доказа, че пари от институционалните и портфейлните инвеститори могат да се привлекат, стига и рисковете да са премерени. Явно обаче още сме далече от емисии, целящи набиране на средства, а не както бе досега - за да може мажоритарният собственик да увеличи дела си на ниска цена.

Facebook logo
Бъдете с нас и във