Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Пазарът на фиксирана телефонна услуга отбелязва спад

Броят на абонатите на стационарни телефони непрекъснато намалява поради подобренията в цифровите технологии и удобствата, които идват при преминаването към безжични (клетъчни) или базирани на интернет алтернативи.

Пазарът на фиксирана телефонна услуга отбелязва спад през миналата година спрямо 2019-а по брой фиксирани телефонни постове (с 10.8%), изходящ трафик, измерен в минути (с 4.8%) и приходи от  самостоятелното ѝ предоставяне (18.9%). Това става ясно от представения в Комисията за защита на конкуренцията проект на годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията, който  разглежда подробно структурата и състоянието на българския пазар на електронни съобщения, динамиката на неговото развитие и преструктуриране.

Общо 30 са предприятията, които са декларирали дейност по предоставяне на фиксирана телефонна услуга чрез номера от Националния номерационен план (ННП) и чрез обществени телефони/кабини към края на 2020 г., като основните доставчици са „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД (БТК), „А1 България“ (А1) и „Теленор България“ ЕАД (Теленор).

Числата показват, че пазарният дял на историческото предприятие БТК, изчислен на база на брой фиксирани телефонни постове, за поредна година е най-голям (59.5%), въпреки че се отчита лек спад в размер на 0.7 процентни пункта в сравнение с 2019-а. На втора и трета позиция се намират съответно А1 (25.1%) с ръст от 0.6 процентни пункта и Теленор (13.3%) с минимално намаление от 0.1 процентни пункта.

БТК е компанията с най-голям пазарен дял и на база приходи (83.4%), като се наблюдава намаление от 0.8 процентни пункта спрямо 2019 година.

През 2020 г. продължава тенденцията към намаляване на дела на трафика, реализиран в рамките на мрежите (on net), чийто относителен дял в общо реализирания трафик намалява до 37.7% в сравнение с 40% през 2019-а.

 

От Комисията за защита на конкуренцията отбелязват, че темпът на засилване на конкуренцията на пазара на фиксирани гласови телефонни услуги е бавен, но това се дължи на цялостния спад на интереса на потребителите към този вид услуга.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във