Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Патриотите доливат бетон по Черноморския ни бряг

"Приоритетни зони" отварят пътя към нови злоупотреби с природата

Шестима народни представители на „Обединени патриоти“  внесоха тези дни в парламента  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие и сс това отново  разбуниха  духовете.

Чувствителните на тема презастрояване на черноморското крайбрежие  граждански и обществени организации съзряха в новите текстове на норматива   заплаха от поредна "бетонена атака" . Те предвиждат да се въведат  "приоритетни зони за въздействие"(както са определени в документа).  

Въпросните текстове  са предложени от  депутатите Валери Симеонов, Йордан Апостолов, Християн Митев, Росен Иванов, Валентин Касабов и Борис Ячев. Според тях  в  тези зони няма да важат ограниченията, налагани от задължителните в момента общи устройствени планове на общините и от специалния статут за защита на близките до морето земи.

Проектът предвижда чрез т.нар. Планове  за интегрирано развитие кметовете да предлагат кои терени да бъдат  обявени за специални  "приоритетни зони" и техните предложения да се одобряват от съответните общински съвети.

Противниците на тази идея са на мнение, че на практика тези изменения целят да

отварят вратичка за застрояването

на останалите все още незастроени терени по българското черноморско крайбрежие.

В мотивите на вносителите естествено  се посочва съвсем различна цел. Според тях така  ще бъдат  улеснени  строителните  намерения хората,живеещи в "необлагодетелстваните общини" по Черноморието, които все още не успяват да приемат свои общи устройствени планове за съответната територия. Какъвто е случаят с община Царево например.

Тук  е наложително да припомним   печалната практика  в  родното ни законодателство, използвана  от мнозинството в парламента   в последните няколко години   - ключови промени да се  "промушват"  чрез  текстове в преходните и заключителни  разпоредби в нормативите, където се отменят забрани за застрояване, фигуриращи в Закона за устройство на територията  и Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

В населените места, където  няма одобрен Общ устройствен план, промените в закона, за които става дума  съдържат възможност кметовете и общинските съвети да вземат решения на парче,но

резултатът може да се окаже доста печален.

Донякъде  и  защото  утвърдените зони ще могат да се застрояват "ускорено",  дори и  ако  не са предвидени в приет макар и преди години Общ устройствен план. Това на практика ще позволи да бъдат строени  сгради и в земи извън регулация, включително в земеделски земи,  ще улесни и прилагането на известната от близкото минало процедура по „преотреждането“ им.

"На този етап над 130 малки и големи общини у нас все още нямат влязъл в сила Общ устройствен план. Това спъва развитието на инфраструктурата, на бизнеса, ще затруднява  строителството,  предприемачеството и не позволява развитието на икономическите процеси в тях", посочиха в прес съобщение  вносителите на законопроекта.

И за най-големият лаик е ясно, че ако предложените поправки бъдат приети, на практика Общите устройствени планове ще загубят важността си и  лесно ще  бъдат заобикаляни. А според сега действащото законодателство, точно съществуването на тези планове  е  задължителното  условие, за да могат да бъдат издавани  разрешителни за строеж в която и да е община по Черноморието и в националните курорти.

Тук е моментът да припомним, че задължителният Общ устройствен план беше въведен чрез поправки в Закона за устройство на територията през 2013 година. А самите поправки бяха направени след като се разрази скандалът около  застрояването на дюните край Несебър, за което в. „Банкеръ“ подробно информира още по това време.  

Тогава  въвеждането на този  управленски инструмент целеше  именно

да се сложат „пранги “ 

на  бъдещи злоупотреби, за да не могат общинските съвети да употребяват безконтролно със съществуващото по онова време  право  сами да решат дали общината им да има Общ устройствен план или да продължат да работят  „на парче“.

Тогава бяха определени и  срокове за изработване на такива  планове от всички общини. Но реално  тупкането на топката продължи с години и тези срокове бяха променяни на няколко пъти. Според последните  разпоредби   крайният  „валидиран“ от законодателя срок  вече е  1 януари 2021 година.

Както можем да се досетим, той отново няма да бъде спазен, но този път причината ще се търси в...пандемията. Поривът създаването и използването на такъв план  да бъде заобиколено е обясним  -   задължителният устройствен план е средство за изграждане на обща общинска визия и задава ясни параметри в отделните зони за застрояване и правилата в него важат за всеки един бъдещ строеж, а при наличието му  инвеститорите  няма да се изкушават  да прибягват до услугите на някой „благоразположен“ към техните мераци общински началник.

Наличието на Общ устройствен план освен всичко останало гарантира също , че бъдещите инфраструктурни проекти  ще  трябва да преминат през екооценки и през обществени обсъждания.

Някои от черноморските ни общини, които отдалечават във времето прилагането на категоричните правила за застрояване, оправдават мотаенето си при  приемането на плановете със забавянето на необходимите специализирани анализи на съседни  природни обекти и с  демографските, и туристически процеси. И ако доскоро между всички тези извинения се промъкваше и това за  липсата на средства за изработването на тези планове, днес това обяснение не е актуално   -  средствата за тях се отпускат от Министерството на регионалното развитие.

Има и друга  "спирачка" -  в някои особено апетитни за инвеститорите  общини  дори има организирани групи за обществен натиск, заради  които  до съгласие  не може да се стигне. Отново за пример ще дадем община Царево, чийто план за пореден път се връща за преработване, заради сериозното противоборство  между инвеститори и еколози.

В   чл. 109 от Закона за устройство на територията  е добавено изключение, чрез което  ще бъде разрешено да се строи в общинските "приоритетни зони" и без задължителните досега предвиждания на Общия устройствен план на общината.

И ако към този момент в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие съществуват ограничения за параметрите на строежите в зоните, които са най-близко до морето - зони А и Б, сега чрез промените в Закона за устройство на територията  тези ограничения ще могат да бъдат нарушавани по заобиколен начин.

Проектът предвижда и изменение в чл. 17 на Закона за устройство на черноморското крайбрежие, с което за новите "приоритетни зони" да бъде разрешена промяна на предназначението на земеделски земи и поземлени имоти в горските територии. На този етап това е забранено в зони А и Б,  с изключение на  случаите, когато става дума за обекти с  национално значение и за други имоти със специален статут, като например недвижимите културни ценности.

Като се има  предвид "опита" на някои началници в  морските  общини, които и досега успяваха да удовлетворят мераците на определен тип инвеститори, а желанията им почти винаги биваха задоволявани в  пълен обем (макар и на ръба на закона), можем да си представим , какво ще се случи сега. И то при законодателно "гарантирано" отпаднане на ограниченията, които  досега принуждаваха по един или друг начин местните властелини да спазват поне в най-общи линии нормативно определените правила. Макар ...и през зъби.

Дали пък денят на багерите не наближава?!

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във