Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Патентното ведомство ще се реформира

Подобряването на административното обслужване и намаляването на финансовата тежест за заявителите на административни услуги задължително минава през промяна в Закона за патентите. Така е, защото Патентното ведомство е националният държавен орган за правна закрила на индустриалната собственост в страната. Основна целева група е българският бизнес, а преките бенефициенти са микро, малки, средни и големи предприятия, физически лица, заявители и ползватели на услугите, предоставяни от ПВ, в това число представители по индустриална собственост, организации, занимаващи с научно-изследователска и изобретателска дейност, международни организации, работещи в областта на индустриалната собственост.

Проектът за изменение и допълнение на Закона за патентите вече е публикуван за обществено обсъждане на страницата на Министерство на икономиката. Една от основните цели е физическите лица, които не са специалисти в областта на защитата на интелектуалната собственост, да могат лесно и ефективно да упражняват сами правата си. Изготвеният законопроект трябва да доведе до подобряване качеството на административното обслужване в областта, на регистрацията на патентите, полезните модели и сертификатите. Също така да даде допълнителна закрила, както и да повиши бързината на предоставяне на услугите от Патентното ведомство.

Законопроектът предвижда да бъде разширен кръгът от лица, които могат да извършват представителство пред Патентното ведомство със закрилата на обектите на индустриална собственост. Предлага се тази дейност да може да бъде упражнявана и от адвокати и съдружия на адвокати, които са вписани в регистрите на адвокатските колегии.

Предложени са изменения и допълнения във връзка с констатирани непълноти в правната уредба, като липсата на нормативно установени основания за отписване на съдружията на представителите по индустриална собственост и забраната за патентоване не само по същество на биологичните методи за произвеждане на растения и животни, но и на самите растения и животни, произвеждани по тези методи. Констатирана е необходимост от допълване на законодателството, по начин който да осигури реален механизъм за защита интересите на потребителите на услугите, предоставяни от лицата и съдружията, извършващи дейност по представителство по индустриална собственост.

Последният продукт на Патентното ведомство са образователни видеа, изготвени по Проекта за електронно обучение в рамките на Договора за сътрудничество със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. Клиповете са в областта на марките и дизайна.  Материалите са насочени към широката публика и имат за цел да представят на достъпен език полезна информация, свързана с обектите на индустриалната собственост.

Единият от видеоклиповете има за цел да предостави информация за централизирания портал за класификация на стоки и услуги в областта на марките TMclass, който дава достъп не само до хармонизирана база данни, валидна в рамките на ЕС, но и до бази данни от цял свят. От това видеоинтересуващият се може да научи как се търси конкретен термин в TMclass; как се създават, превеждат и валидират списък с термини; как се предлагат нови термини. От видеоматериалите може да се научи също какво е необходимо, за да се регистрира марка или дизайн за територията на България и какви са промените в практиката на Патентното ведомство в резултат на европейското законодателство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във