Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Парламентът ще прекрати пълномощията на Данаил Кирилов като народен представител

Народното събрание ще има пленарно заседание от 9 часа. Разбира се, ако се събере необходимия кворум. В проектът за програма за тази седмица, която предстои да бъде гласувана, са включени 11 точки.

Парламентът да започне работа с прекратяване на пълномощията на Данаил Кирилов като народен представител, предвижда проектопрограмата на Народното събрание за тази седмица. Миналата седмица Кирилов беше освободен от поста министър на правосъдието и следваше да се върне на депутатското си място в групата, но той е подал оставка и като народен представител.

Постъпили са проекти за промени в парламентарни комисии и делегации (Вносители: Даниела Дариткова, 30.7.2020 г.; Дора Христова, 30.7.2020 г.; Гергана Стефанова и група народни представители, 2.9.2020 г.; Даниела Дариткова, 3.9.2020 г.; Халил Летифов, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов, 3.9.2020 г.).

Депутатите ще гласуват законопроект за ратифициране на Доброволното споразумение за гаранция съгласно чл. 11 от Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета SURE - Европейски инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства вследствие на избухването на COVID-19, между Европейската комисия и Република България (Вносител: Министерски съвет, 30.7.2020 г.).

Предстои и второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование (Вносител: Министерски съвет, 19.6.2020 г. Приет на първо гласуване на 9.7.2020 г.).

В дневния ред за четвъртък е проект на решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията (Вносител: Министерски съвет, 30.7.2020 г.).

Народните представители ще разгледат и законопроект за оттегляне на резервата, направена от Република България по чл. 31 от Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета в Ню Йорк на 28 септември 1954 г. (Вносител: Министерски съвет, 16.7.2020 г.).

Ще има и второ гласуване на законопроект за изпълнение на Регламент (ЕС) 2019/125 от 16 януари 2019 г. на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание (Вносител: Министерски съвет, 23.6.2020 г. Приет на първо гласуване на 9.7.2020 г.).

Първо гласуване ще има по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи (Вносител: Министерски съвет, 9.7.2020 г.).

В петък народните представители ще гласуват на първо четене два законопроекта -  за допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г. и за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. (Вносител и на двата е Министерският съвет, 3.9.2020 г.).

Както обикновено за петък е предвиден и парламентарен контрол с въпроси на народните представители към министрите.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във