Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Парламентът ще обсъди оставката на депутата от ГЕРБ Валентин Николов

Народното събрание ще има редовно пленарно заседание от 9 часа. Проект за програма, която съдържа 16 точки, ще бъде гласувана в сряда.

Парламентът ще започне работа с прекратяване на пълномощията на народния представител от ГЕРБ Валентин Николов. Председателят на парламентарната комисия по енергетика подаде заявление за напускане на 8 февруари. Самият той съобщи, че го прави, за да може да кандидатства в конкурса за избор на членове на съвета на директорите на "Български енергиен холдинг" ЕАД. 

Депутатите ще разгледат проект на решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията (Вносител: Министерски съвет, 1.2.2021 г.).

Предстои второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (Вносители: Анна Александрова и Красимир Ципов, 15.1.2021 г. Приет на първо гласуване на 22.1.2021 г.).

Първо гласуване ще има на законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух (Вносители: Станислав Иванов и група народни представители, 1.2.2021 г.).

С второ гласуване продължава работата по законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (Вносител: Министерски съвет, 30.12.2020 г. Приет на първо гласуване на 20.1.2021 г.).

В зала ще има първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (Вносител: Министерски съвет, 11.1.2021 г.).

Предстои второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (Вносител: Министерски съвет, 29.12.2020 г. Приет на първо гласуване на 20.1.2021 г.).

В дневния ред е и второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията (Вносител: Министерски съвет, 29.1.2021 г. Приет на първо гласуване на 5.2.2021 г.) – точка втора за четвъртък, 11 февруари 2021 г.

Народните представители продължават с второ гласуване работата по законопроект за допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (Вносители: Юлиан Ангелов и група народни представители, 18.12.2020 г. Приет на първо гласуване на 21.1.2021 г.) – точка трета за четвъртък, 11 февруари.

Първо гласуване ще има по законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (Вносители: Валери Симеонов и група народни представители, 14.1.2021 г.). 

В дневния ред е включен и проект на Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2032 и Проект на решение за приемане на програмата и за определяне числеността на въоръжените сили (Вносител: Министерски съвет, 1.2.2021 г.).

За първо гласуване влиза в зала законопроект за допълнение на Закона за здравното осигуряване (Вносители: Даниела Дариткова и група народни представители, 3.2.2021 г.) – точка първа за петък, 12 февруари.

Предстои първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата (Вносители: Иглика Събева и група народни представители, 3.2.2021 г.) – точка втора за петък, 12 февруари.

Ще има второ гласуване на законопроект за допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (Вносители: Менда Стоянова и група народни представители, 29.1.2021 г. Приет на първо гласуване на 5.2.2021 г.) – точка трета за петък, 12 февруари.

В дневния ред е предвиден и редовния парламентарен контрол – след приключване на законодателната част на заседанието в петък, 12 февруари 2021 г.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във