Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПАРЛАМЕНТЪТ ПРИЕМА НА ВТОРО ЧЕТЕНЕ КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО

Парламентът продължи да приема на 1 декември 2005 г. новия застрахователен кодекс на второ четене. Икономическата парламентарна комисия прие на две свои заседания на 29 и 30 ноември 2005 г. по-голямата част от текстовете на проектокодекса (до член 311 включително).
В пленарната зала народните представители решиха задължителната застраховка Гражданска отговорност да се сключва за една година с възможност за разсрочено плащане. За по-кратък срок, но не за по-малко от 30 дни, тя може да се сключва за моторни превозни средства с временна или транзитна регистрация по българското законодателство, както и за бавнодвижещи се превозни средства или самоходни машини.
Приетите на второ четене текстове утвърждават либерализацията на цените на Гражданска отговорност. Депутатите обаче все още не са решили откога тя ще влезе в сила. С преходните и заключителните разпоредби на кодекса, които ще бъдат гледани на 6 декември 2005 г. в икономическа комисия, ще бъде уточнено дали цените ще бъдат освободени от 1 януари 2006 г., или от 1 януари 2007 година. Със сигурност кодексът ще бъде окончателно приет до края на годината, защото е поет категоричен ангажимент във връзка с изпълнението на задълженията на страната по присъединяването й към Европейския съюз, каза пред репортер на БАНКЕРЪ Ралица Агайн, заместник-председател на Комисията за финансов надзор и шеф на застрахователния надзор. Според нея кодексът ще влезе в сила от 1 януари 2006 г., а свободното определяне на размера на полицата ще доведе до по-голяма конкуренция между застрахователните дружества. Имаме всички уверения от страна на правителството и на водещата парламентарна икономическа комисия, че този ангажимент да бъде спазен, каза още Агайн. Според заместник-председателя на икономическата парламентарна комисия Мариана Костадинова, депутат от НДСВ, конкурентната среда ще даде възможност на клиентите да избират по-стабилните застрахователни дружества, като при избора си те ще се ръководят не само от цената на застраховката, но и от бързината, с която компаниите ще изплащат обезщетенията. При разсрочено плащане на премията по Гражданска отговорност задължителните стикери ще удостоверяват и срока, за който е изплатена полицата, решиха още депутатите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във