Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Парламентът прие промени в закона за парите от еврофондове

Депутатите приеха на първо четене изменения в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Промените са предложени от депутатите от ГЕРБ Ивелина Василева и Евгения Ангелова. 

Целта на законодателната инициатива е да се преодолеят вече съществуващи противоречия в съдебната практика и ще предотврати всякакви колебания в административната практика на управляващите органи. С приемането на законопроекта се цели въвеждането на специална разпоредба по отношение на електронното съобщаване на индивидуалните административни актове. С това вносителите смятат, че ще се преодолеят вече съществуващи противоречия в съдебната практика и ще предотвратят всякакви колебания в административната практика на управляващите органи.

Чрез промените се уеднаквява сегашният размер на пропорционалната държавна такса като един процент от материалния интерес с таксата по Административнопроцесуалния кодекс за касационните производства - 0,8 процента от материалния интерес.

Уреждането на електронното съобщаване изисква в закона изрично да бъде предвиден актът за отказ от верификация - унифициране в правоприлагането по отношение на всички актове, издавани от управляващите органи в административните производства, уредени от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Заинтересовани страни са управляващите органи, кандидатите и бенефициентите на финансова помощ.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във