Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за държавната собственост

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за държавната собственост, с които се дава възможност за ускорено изграждане на важни за страната инфраструктурни проекти.

Законопроектът беше приет със 150 гласа „За”, 3 „Против”, а 41 народни представители се въздържаха от гласуване. Депутатите на БСП и Патриотичен фронт се въздържаха.

Според предложените промени отчуждаването  на частни имоти ще влиза в сила и имотът ще се смята за отчужден, когато актът за това не е обжалван и определеното в него парично обезщетение е преведено по сметка на правоимащите лица. При липса на посочена сметка парите ще се превеждат по сметка на областния управител.

Предвижда се възможност при допуснато предварително изпълнение на акта за отчуждаване инвеститорът на национален обект да влезе във владение на имота, преди актът за отчуждаване да е влязъл в сила. Това ще се допуска при наличие на влязъл в сила подробен устройствен план, който предвижда изграждане на национален обект и превеждане на определеното в акта за отчуждаване обезщетение на правоимащите лица.

По досега действащото законодателство актът на обжалване спираше изпълнението на процедурата по отчуждаване.

С новите промени началото на съдебния спор няма да спира отчуждаването, а собственикът на имота ще може да оспори размера на определеното обезщетение и да иска присъждане на обезщетение в по-висок размер. Когато съдът постанови по-висок размер на обезщетението, инвеститорът ще изплаща на собственика разликата, заедно със законните лихви върху нея.

Facebook logo
Бъдете с нас и във