Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПАРЛАМЕНТЪТ ДА ЗАМРАЗИ АЕЦ БЕЛЕНЕ

Проф. д-р Георги Касчиев пред в. БАНКЕРЪГ-н Касчиев, как си обяснявате факта, че след шумната реклама, която правителството на Сакскобургготски направи на проекта за АЕЦ Белене, в обявения търг за изпълнител се появиха само двама кандидата?- Уверенията на министъра (вече в оставка) Севлиевски, че очаква в търга да участват десет световноизявени ядрени компании, бяха приказки на човек, който очевидно не е в час. Просто защото не само за българските експерти, но и за международната ядрена общност бе станало ясно, че търгът е предопределен. Тук имам предвид не само реакцията на канадците, които поради нечестната игра, водена от НЕК, през миналата година публично обявиха, че се отказват от участие. По-важното тук е друго: одобреният от правителството ОВОС посочваше като най-подходяща водо-водната технология. В условията на търга обаче, подготвени от консултанта Парсънс и одобрени от борда на НЕК, изрично бе посочено изискването кандидатите да имат опит в успешното реализиране на АЕЦ с реактори с вода под налягане/ВВЕР. Не е ясно кой упълномощи НЕК да допише като тип реактор руския реактор ВВЕР, но това на практика предопредели целия търг. Трябва да поясня, че в света има три наименования на типовете реактори по леководната технология. В Западна Европа, САЩ и Азия това са PWR и BWR, а в Русия - ВВЕР. При тези условия на търга компаниите, построили около 310 действащи PWR и BWR (две трети от всички изградени ядрени блокове), бяха изключени от проекта Белене. Тази фрапираща липса на коректност при провеждането на търга неминуемо ще доведе до проблеми при бъдещото развитие на проекта. Но засега всичко като че ли изглежда наред: НЕК одобри и двамата кандидати - руски компании, и им даде срок до 15 декември да представят окончателните си оферти. Какви са вашите очаквания?- Още през миналата година прогнозирах, че търгът за АЕЦ Белене ще е проформа и проруското ядрено лоби у нас ще наложи да се строят реактори ВВЕР-1000. И то от руски компании. Както и вие отбелязахте, и двете одобрени компании са руски, но се полагат големи усилия това да се прикрие и компанията Skoda JS продължава да се обявява като чешка. Тя действително се намира в Чехия, но от април 2004 г. е изцяло собственост на руската Обединени машиностроителни заводи (ОМЗ) (в. БАНКЕРЪ съобщи това още в бр. 29 от 23 юли - б.ред.). Skoda JS е изградила по руски лиценз само два реактора ВВЕР-1000 в АЕЦ Темелин. И то със закъснение от няколко години над предвидения срок и с огромен преразход над предварително одобрения бюджет. Предполага се, че руснаците са купили чешката компания именно с оглед да се завоюват всички позиции към проекта за АЕЦ Белене. ОМЗ е производителят на компоненти за ядрени реактори в Русия и ще участва като основен доставчик за централата в Белене, независимо от резултатите от търга. Българското енергийно министерство уверява, че реакторите за Белене ще са руско-европейско-американски проект. Това е точно толкова вярно, колкото твърдението, че една Лада с немско радио и американски гуми е руско-европейско-американска кола. Практиката при изграждане и модернизиране на ВВЕР (включително и извън Русия) е някои компоненти и системи (предохранителни клапани, системи за контрол и управление, електрически прекъсвачи, дозиметрична апаратура и др.) да се купуват от западни компании, тъй като руските фирми не могат да ги произвеждат с нужните характеристики и качество. Така са оборудвани блоковете на АЕЦ Козлодуй, така ще са и тези в Белене. За мен най-опасното решение е първият блок на Белене да бъде довършен от Skoda JS по стария, леко фризиран проект. Имам предвид известните факти за липсата на единни стандарти за качество на строително-монтажните работи навремето (преди замразяването на АЕЦ Белене през 1990 г. - б. ред), за някои дефектно завършени конструкции, за моралното и физическото остаряване на доставеното оборудване, влиянието на времето върху фундамента и строителните конструкции и много други. Полученият хибрид ще съдържа много бомби със закъснител, които ще доведат до сериозни проблеми, закъснение във времето, огромни допълнителни разходи и много неизвестни в областта на безопасността. Или по-скоро нарушения по отношение на изискванията за безопасност...?- Проектът се движи по начин, който показва редица явни нарушения на изискванията за безопасност. Имам предвид, че съгласно Конвенцията за ядрена безопасност и Закона за безопасност при използуване на ядрената енергия отговорността за безопасността трябва да носи операторът на АЕЦ - като се започне от избора на площадка, типа на реактора и проекта на енергоблока и се стигне до управлението на радиоактивните отпадъци (РАО) и отработеното ядрено гориво (ОЯГ). Само че до момента, 40 месеца след обявяване на решението да се строи втората АЕЦ (през април 2002 г.), не е ясно кой ще е операторът на АЕЦ Белене. А историята с избора на площадката е направо смехотворна. Спомнете си, че нелицензираната площадка Белене бе посочена еднолично от г-н Кобургготски след партиен конгрес. Без каквито и да било проучвания и обсъждания. По същия начин на времето политбюрото на БКП се събрало да обсъжда проекта на ВЕЦ Никопол-Търно Магуреле и завършило с решение да се строи АЕЦ Белене. В световната практика други подобни примери няма.Второ, правителството възложи на НЕК да движи проекта, което също е в противоречие със стандартите за безопасност. НЕК не е и не може да бъде оператор на АЕЦ Белене, защото е електропреносна компания, има лицензи за производство на електроенергия от ВЕЦ и ПАВЕЦ и не се занимава с дейности като избор на площадки, проектиране, изграждане и лицензиране на атомни централи. Тя няма компетентност за такива дейности. НЕК впрочем е компания, която демонстрира интересни бизнес постижения - тя направи много грешни прогнози и инвестиции, за 4-5 години успя да намали 20 пъти печалбата си от близо 100 млн. лв, а нейните дълготрайни материални активи са по-малко от заемите, по които досега е гарант. НЕК похарчи невероятно много средства по проекта Белене, за който в бъдеще тя няма да отговаря. За разлика например от финландската TVO, която ще реализира проекта за нов реактор в страната си със собствени мозъчни ресурси, НЕК нае скъпоструващи външни консултанти, което ще оскъпи реализацията на централата с минимум 10 процента. Според мен, а и по мнението на много чуждестранни експерти, най-добрият архитект-инженер за Белене би бил екипът на АЕЦ Козлодуй, който извърши модернизацията на малките и на големите реактори. НЕК обаче се насочи към любимия си партньор - английския филиал на Парсънс, който й посредничи при износа на ток, в дейностите по термичните централи, в ОВОС за АЕЦ Белене и къде ли не още. На всичко отгоре през годините бяха създадени няколко колективни органа по проекта - консултативен съвет към премиера, междуведомствена комисия, експертен съвет по ОВОС. Те дават акъли и съществен принос за всеобщата безотговорност за взетите решения, но и досега не сме чули тяхно аргументирано становище по никой от аспектите на изграждането на новата ядрена централа.Не бива да се пропуска и още един проблем, който е от съществено значение за безопасността: до момента няма никакво решение как и къде ще се третират, съхраняват и погребват радиоактивните отпадъци и отработеното гориво от новата АЕЦ. А това не само че се изисква еднозначно от закона, но и е неотменна част от световната практика. Мисля, че тези нарушения не са останали незабелязани от партньорите ни от Евросъюза и трябва да се очаква тяхната реакция. Точно в този смисъл бе острата забележка, че България изостава с дейностите по изграждане на ядрени гробища. За един от изброените проблеми не сте съвсем прав: неофициално се твърди, че операторът на АЕЦ Белене ще е нова ядрена компания, в която ще бъдат апортирани блокове V и VI на АЕЦ Козлодуй. - Идеята за обща ядрена компания е много спорна. При този вариант финансовите потоци ще потънат в пълна мъгла и разходите могат да се раздуят неимоверно, а между двете централи няма да има никаква конкуренция. Аргументите са, че по този начин финансирането на новата ядрена централа ще бъде улеснено, тъй като в него ще се влива печалбата от хилядниците в Козлодуй. Но това е доста смешно твърдение, като се има предвид, че печалбата на АЕЦ Козлодуй за 2004 г. след данъци е по-малка от 4 млн. лева. Една от възможните последици, когато финансовите проблеми се задълбочат, е, че двата хилядника могат да бъдат приватизирани за жълти стотинки от инвеститорите. Има и една малка подробност - за такъв апорт се изисква съгласието на кредиторите по модернизацията на двата хилядника. Моето мнение е, че по много причини реакцията на Евратом (отпуснал значителна част от средствата) ще е негативна.От енергийното ведомство обаче посочиха именно Евроатом като един от източниците за финансиране на АЕЦ Белене.- А потвърждение последва ли? Каквото и да казват чиновниците, вече и за слепите стана ясно, че въпреки щедро предлаганите държавни гаранции, с финансирането на проекта не се ангажират нито частни инвеститори, нито големи потребители на ток. Те очевидно са прозрели, че доста от твърденията на НЕК са манипулирани и неверни. Като това например за евтината електроенергия. Себестойност от 2,5-3 евроцента на кВч на електроенергията от АЕЦ Белене просто не е възможна. Достатъчно е само да се съобрази, че към сегашните 2.25 евроцента на кВч от АЕЦ Козлодуй ще се прибавят още поне 3 евроцента на кВч за началните разходи и лихвите. Проблемът не е само във високата цена на тока, който ще генерира втората АЕЦ. Въпросът тук е необходима ли е изобщо на страната втора ядрена централа? Към 2011-2015 г. на българския електроенергиен пазар ще има остра конкуренция, породена главно от многото излишни мощности в страната. През тази година например свръхпроизводството на електроенергия ще е над 7,5 млрд. кВч (нето), които НЕК ще изнася практически на загуба. Това свръхпроизводство ще намалее с 4 млрд. кВч и след спирането на блокове III и IV на АЕЦ Козлодуй и ще нарасне след построяването на новите блокове и рехабилитацията на старите в ТЕЦ-ове в комплекса Марица изток, пускането на малки и микро ВЕЦ, на вятърните генератори, на комбинирани паро-газови надстройки в топлофикациите и др. Може уверено да се прогнозира по-нисък ръст на електропотреблението, а ясно свидетелство за това е намаляването му с над 1.3 млрд. кВч през 2004 г. - нещо, което НЕК и енергийното министерство досега старателно прикриват. С призива си към съседните страни да се включат в проекта Белене и президентът Първанов всъщност призна, че този проект не е нужен на България. Интересно дали тези държави биха се включили и в погребването на радиоактивните отпадъци? Всъщност не е ясно дали изобщо ще проявят интерес към планираната ядрена централа. Такива индикации поне засега няма.Но официално бе обявено, че руската компания Обединени енергийни системи и италианската Енел могат да станат стратегически инвеститори на АЕЦ Белене.- Това твърдение предизвиква доста размисли. И двете електрически компании са държавни. Затова евентуално тяхно включване в проекта Белене би било в изпълнение на стратегическите им идеи за европейския пазар на енергия. Те ще могат да търгуват с енергията и да я изнасят, например за Италия, където токът не достига, а цената му е най-висока в цяла Западна Европа. Всъщност НЕК и неговите консултанти не крият, че поне 1000 мегавата от тока, произведен от АЕЦ Белене, ще се изнасят. Нека да помислим какво означава това. При този подход отговорността за безопасността ще се размие напълно. От друга страна, чистият продукт (токът от новата АЕЦ) ще се използва основно от други държави, а за нас ще останат само негативите и рисковете - радиоактивните емисии в околната среда, задължението да се съхраняват и погребват РАО и ОЯГ, опасността от авария, вкл. и в резултат от терористично нападение, дискредитирането на селскостопанската продукция от района и др. Като че сами се натискаме да се превърнем в неоколониална държавица. Впрочем не изключвам участието на Енел да бъде спряно по политически причини и строежът на АЕЦ Белене да се финансира само от руски фирми. С това зависимостта ни от Русия ще стане още по голяма, което без съмнение е желанието на проруското ядрено лоби, набиращо все по-голяма сила у нас. Какъв тогава според вас е добрият вариант? Да финансираме сами АЕЦ Белене?- В момента добър за България вариант няма. Единственият ни шанс е парламентът да замрази АЕЦ Белене, поне докато обществото не получи отговор на няколко особено важни въпроси:Като се отчетат новите мощности, строежът на които вече е започнал, пълната либерализация на пазара и тенденциите на електропотреблението в страната, страната ни ще има ли енергийна нужда от втора атомна централа с мощност 2000 мегавата, която да влезе в експлоатация през периода 2010- 2015 година?Ако е необходима нова ядрена мощност, къде да бъде построена тя - на площадката в Белене или като VII блок в АЕЦ Козлодуй?Може ли други държави да изграждат у нас атомна централа, и то с парите на българските данъкоплатци, които ще финансират поне 51% от средствата за новата АЕЦ (колкото е обещаната засега държавна гаранция)?

Facebook logo
Бъдете с нас и във