Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Парите за устройствени планове се стопяват

Безумното и хаотично застрояване в последните години се "гарантираше" от липсата на общи устройствени планове на общините. Всеки главен архитект в кметските администрации беше в състояние  по свое усмотрение (или по настояване на инвеститора) да узакони частични планове и да разреши каквото си пожелае  строителство. Тази възможност беше използвана  от всякакъв вид предприемачи, чиито идеи родиха купища своеволия и изкривявания.

А точно общите устройствени планове определят къде и какво може да се строи. Най-големите конфликти и спорове при тяхното одобряване най-често се завихрят  в апетитните места на страната. Това обикновено са черноморските общини и тези в планинските курорти. Така например  в момента обект на такива  спорове  са  планът на Царево и Шабла, които яростно се оспорват от екозащитниците.

Именно за да се прекрати  порочната  практика с т.нар. частични изменения  от няколко години държавата започна да финансира изработването на общи устройствени планове на общините. Въпреки това резултатите са далеч от впечатляващи. Странно защо обаче  предвидените   от Министерството на регионалното развитие и благоустройството  средства  за тази дейност намаляват от година на година. През 2015-а и 2016-а  са били заделени  5 млн. лв., а през 2017-а  те са 4.5 млн. лева. За тази година предвидените средства са  повече от  скромни. Строителното ведомство  ще задели едва 4.1 млн. лв. за подкрепа на общините. Със сигурност тези  пари  ще се окажат, меко казано, недостатъчни.

А когато към това прибавим тежката процедурата за кандидатстването на общините за  държавната помощ, най-вероятно ще откаже повечето от тях. Тя предвижда, първо, да бъде  изготвено  задание за проектиране, в което трябва да бъдат заложени параметрите на предварителен проект на общия устройствен план и екологична оценка.  Много често работата по тези разработки се проточва и сроковете се пропускат. Да не говорим, че средствата, които трябва да се отделят за тази подготовка  и от които според одобрените правила държавата ще покрива до 70% от разходите за изработване на заданията - но не повече от 15 850 лв,,  се превръщат в непосилна финансова тежест.  Особено  за  по-малките и по-бедни общини.

Това се доказва от факта, че до 2016-а  от общо 265 кметства  само 12 са успели да стигнат до етапа "действащ общ устройствен  план". По-голямата част от останалите са започнали процедурата, но са се "препънали"  на различни етапи от нея. Според официалната информация от регионалното ведомство  за  2015-а  и 2016-а, в изпълнение на одобрените за всяка съответна година условия, са сключени 184 споразумения с общини - бенефициенти за финансово подпомагане и изработването на задания и проекти на общи устройствени планове. Каква част от общините обаче  имат готови планове до края на миналата година, все още не е ясно.

Ако се анализира обаче ситуацията досега, трудно може да се предскаже в кое точно десетилетие на този век у нас правилата за застрояване  ще станат конкретни и ясни.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във