Банкеръ Daily

Вицепремиерът Атанас Пеканов:

Парите за България по Плана за възстановяване не са застрашени

Парите за България по Плана за възстановяване и устойчивост не са застрашени, ще дойдат в рамките на тази година. Ще получим 13 процента префинансиране от момента, в който бъде одобрен, това са около 1,6 милиарда лева най-вероятно тази година, Това каза служебният вицепремиер по управление на европейските средства Атанас Пеканов на пресконференция, на която беше представен отчет за дейността на кабинета.

Планът не е предаден на Европейската комисия, има малко забавяне по две причини, уточни вицепремиерът. Едната причина е заради решението на нашите предшественици да не го подават и някои технически неизправности, които бяха оставени за нас да решим, обясни Пеканов. "При встъпването ми в длъжност открих някои критики от Европейската комисия", по които работим активно в последния месец", допълни той.

"Втората причина за забавянето е нашето желание да подобрим плана и да направим корекции, които да гарантират, че този ресурс се използва по най-добрия начин и не се прави компромис с него. Има над 30 нови проекта, повечето от които са много хубави, някои обаче не отговарят на критериите на ЕК, посочи вицепремиерът. Има около 10 нови проектни предложения, които ще разглеждаме и искаме да влязат в плана", отбеляза още той.

Планът се подобрява в три измерения - да има повече контрол при изразходването на средствата в бъдеще, да получим помощ за по-ефективно измерване на ефектите от проектите и реформите в плана, и да гарантираме, че тези ресурси ще отидат в цялата страна, а не само в столицата или големите градове.

Важен приоритет в сферата на образованието е надграждането на проекта за STEM кабинети в национален STEM център. В него ще могат да се обучават учители, учени и олимпийски отбори.

В сферата на здравеопазването се надгражда проектът за система за лечение и терапия след инсулт. Целта е не само в столицата, а да има регионални центрове. Друг проект е система за спешна помощ по въздух, за да не бъдем последната страна в Европа, която няма такава система, подчерта Пеканов.

Преработваме част от текущите проекти. По около половината правим подобрения, като например програмата за икономическа трансформация, програмата за енергийна ефективност. Увеличаваме някои програми, които смятаме, че са целесъобразни, и досега не са намерили достатъчно място - например програмата за финансиране на енергия в еднофамилни и многофамилни сгради чрез слънчева и фотоволтаични системи, каза зам.-премиерът.

Добавят се и някои реформи - например реформата в социалната сфера, която ЕК изисква от страната от години. Друга реформа цели стимулиране и помощ на стартъп сцената, която може да бъде двигател на българската икономика.

"Тече усилена подготовка и по споразумението за партньорство, т.е. оперативните програми. Някои от тях са подадени от нашите предшественици, други бяха подадени в последните седмици. Изчакваме коментарите от ЕК", уточни Атанас Пеканов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във