Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПАРИТЕ ОТ САПАРД ЧАКАТ ЕВРОПЕЙСКОТО БЛАГОВОЛЕНИЕ

Надеждите на много селски стопани бяха предприсъединителната програма САПАРД на Европейския съюз да започне да функционира у нас през този месец. Както никога държавната администрация си свърши работата навреме, но това се оказа недостатъчно. Експерти от Европейската комисия в Брюксел признават, че единствените две страни, които имат пълна готовност да започнат работа по САПАРД, са България и Естония. Явно обаче еврочиновниците искат да изчакат и страни от Централна Европа: Полша, Чехия и Унгария, да подготвят своите агенции по програмата, за да задвижат финансирането.


За да се получат парите, които за България са 52 млн. евро годишно, трябваше да се направят три стъпки. Първата бе Европейската комисия да одобри План за развитието на селското стопанство и селските райони, което за нашата страна стана още на 13 септември.


Преди месец бе акредитирана и агенцията, която ще отпуска парите по САПАРД и ще следи за спазването на условията за използването им. В България тя е автономна структура под шапката на Държавен фонд Земеделие.


Остава последната стъпка, която все още не е направена - страната ни да подпише с Европейския съюз

две финансови споразумения

- за парите за тази година и общо споразумение за финансирането по САПАРД до края на 2006 година. В двата документа трябва да се уточнят всички въпроси, свързани с режима на разплащане. Предварителните текстове на споразуменията ще бъдат изготвени от евроекспертите, а българската страна ще ги допълни със схемата на движение на парите у нас.


Едва след като документите бъдат одобрени и от Народното събрание, ще бъдат преведени първите 52 млн. евро за тази година. Прогнозите са, че това може да стане най-рано през декември, но това е оптмистичния вариант. Най-вероятно европейските пари ще дойдат в края на януари или началото на февруари.


Междувременно Министерството на земеделието напредва в преговорите с банките за финансирането на проектите по САПАРД. Готовност да участват в тях са проявили най-вече кредитни институции с чуждестранно участие като

SG ЕКСПРЕСБАНК, Райфайзенбанк и клонът на Ай Ен Джи Беърингс (ING Bearings)

Постигнато е съгласие в договора за финансиране да се посочи номерът на сметката, в която агенцията по САПАРД ще се ангажира да преведе парите при извършване на разходите. Някои банкери обаче продължават да са предпазливи, защото само одобрението за определен проект не е достатъчно като обезпечение. Затова отпускането на кредитите трябва да се съгласува и с БНБ.


Чрез САПАРД може да се финансират до 50% от даден проект, 37.5% от тези пари ще дава ЕС, а останалите 12.5% ще се отпускат от Държавен фонд Земеделие.


Размерът на сумата, отпусната по САПАРД, ще зависи от мащабите на начинанието, но тя не може да надвишава 500 000 евро за индивидуален проект и 800 хил. евро за проект на група производители. Изпълнителите на проектите по САПАРД ще получават половината от отпуснатата сума като безвъзмездна помощ, но чак след като съответните разходи са направени и фактурирани. Така че всеки фермер трябва

да си осигури необходимите пари

предварително, за да може да разчита, че след като направи инвестициите си, ще получи половината от тях обратно.


Селските стопани могат да използват парите за придобиване на недвижима собственост или за покупка на нови машини.


Типовете проекти, по които ще се дават пари от САПАРД, са разделени в три основни групи: инвестиции в земеделските стопанства; подобряване на преработката и маркетинга на селскостопанските и рибните продукти; развитие и разнообразяване на икономическите дейности.


Едва ли някой би се отказал да получи като подарък половината от парите, примерно за един трактор. Затова не е изненада, че чуждестранни инвеститори вече разпитват за условията по САПАРД. Селското стопанство и хранителната промишленост у нас са отраслите с минимално чуждестранно участие. Основни причини за това са малкият ни вътрешен пазар и проблемите около собствеността върху земята. Сега обаче връщането на земята е почти завършено, а страната ни все още не може да изпълни договорените с ЕС квоти за износ по много от позициите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във