Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Парите от JESSICA отиват във Фонда на фондовете

Съвместна европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони (JESSICA), която бе един от основните финансови инструменти през миналия програмен период, минава под управлението на Фондмениджъра на финансовите инструменти в България (ФМФИБ). И по-точно - в разпореждане на  фонда минават 66 млн. лв., отпуснати като нисколихвени дългосрочни кредити от програмата JESSICA, чийто бюджет се формира от оперативната програма "Регионално развитие" за периода 2007-2013 година. По тази причина споразумението за поемането на управлението на "рециклираните средства", както се наричат върнатите от бенефициентите кредити по инструмента за финансов инженеринг, е подписано между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и ФМФИБ.

Така фондът вече ще отговаря за събиране на вземанията от предоставеното финансиране, както и за тяхното реинвестиране в други допустими проекти. Идеята е събраните пари да се влагат във втория цикъл на инвестиране, насочен към насърчаване на  устойчивото градско развитие. Така ще се осигури приемственост и  стабилност  при  инвестициите в градски проекти със значим социален ефект, но с по-ниска от средната за пазара възвръщаемост.

Според европейските правила наличните финансови средства са предвидени за създаване на публични проекти за градско развитие или за публично-частни партньорства, които да подпомагат откриването и финансирането на устойчиви решения на градските проблеми в средносрочен и дългосрочен план. Ресурсът ще бъде вложен в проекти в седемте  определени  в предходния програмен период града, запазвайки двете финансови структури: Фонд за устойчиво градско развитие на София и Регионален фонд за градско развитие - в градовете Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен.

От ФМФИБ заявяват, че искат да надградят постигнатото от първото поколение фондове, като стартират финансов инструмент "Фонд за градско развитие", който е финансиран по оперативна програма "Региони в растеж“ 2014-2020 г. с 353.3 млн. лева. "В допълнение на заделените средства за развитие на градската среда е предвиден и ресурс за инвестиции в проекти, свързани с туризма и културното наследство", посочват още от фонда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във