Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Парите от ЕС за транспорт са насочени основно към жп инфраструктурата

Стремим се да изграждаме модерна инфраструктура, отговаряща на потребностите на населението и бизнеса в страната ни, използвайки както средства от ЕС, така и заеми от международни финансови институции, от частния сектор и държавния бюджет. С европейско финансиране България развива приоритетно коридорите от основната трансевропейска транспортна мрежа, които преминават през страната ни - Ориент-Източносредиземноморски, както и коридорът Рейн-Дунав. Летищната и пристанищните инфраструктури модернизираме с помощта на частния сектор. Това каза министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев по време на регионална конференция в София за насърчаване на инвестициите в транспорта.

"При изпълнение на ОП Транспорт 2007-2013 г. сме били изправени пред много предизвикателства - постигнахме доста, допуснахме и сериозни грешки, но извадихме поуките си. Европейското финасиране бе насочено основно за развитие на пътна и жп инфраструктура и за подобряване на интермодалността. Инвестициите във въздушния, вътрешно водния и морския транспорт бяха по-скоро свързани с развитието на интелигентни системи. В резултат на изпълнението на програмата над 4 млрд. лева европейско и национално съфинансиране бяха вложени в развитието на транспортната инфраструктура на България", информира Алексиев, цитиран от БТА. 

Той допълни, че над 500 км жп линии са реконструирани. Разполагаме с около 5 млрд. лева по ОПТ и от Механизма за свързана Европа. "Стратегията ни е устойчива и предвижда концентриране на инвестициите в направления с голяма степен на готовност и главно финансиране в първия програмен период с цел цялостното им завършване и модернизиране, за да може България да има завършена ос към периода 2020-2022 год.", каза пред форума министър Алексиев. 
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във