Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПАРИТЕ НЯМАТ РОДНИНИ И В БДЖ СЪЩО ЗНАЯТ ТОВА

Ако бе родена в наше време, прословутата фраза на римския император Веспасиан Парите не миришат би могла да звучи и така: Парите роднини нямат. Цялата история, която навежда на подобна парафраза, е проста и ясна точно толкова, колкото са трудни и сложни опитите да бъде отречена.
На 23.03.2000 г. пловдивското гражданско дружество Виктус, в което един от четиримата участници е Ваня Костадинова Иванова, сключва договор за юридическо обслужване на БДЖ. Срокът на договора е до 31 декември 2003 година. Дотук историята изглежда стандартна, като изключим малката подробност, че няколко месеца след подписването на договора (на 31.07.2000 г.) съпругът на споменатата Ваня К. Иванова - Любомил Иванов, е назначен за заместник-министър на транспорта и БДЖ попада под негово наблюдение. Нормалната етика изисква договорът, придобил по този начин елемент на семейственост, да бъде прекратен. Нестандартното е, че на 1 септември същата година вместо това е сключен анекс към същия договор със същата фирма и същите лица, между които и благоверната съпруга, подписан от генералния директор на железницата Владимир Дунчев. Документът изглежда солидно, на пет страници и ако нещо в него смущава, то е въпросът какво точно вършат хората от щатния правен отдел на БДЖ и неговият началник Петър Пешев? Но да караме поред.
Според анекса от 1 октомври 2000 г., г-жа Иванова и нейните трима колеги поемат юридическото обслужване на всички поделения на БДЖ, включени в устройствения правилник на железницата. Същите правни съвети трябва да следват и техните правоприемници, както и генералната дирекция.
Документът разделя възнаграждението на основно и допълнително. Основното възнаграждение се изплаща от генералната дирекция на БДЖ авансово - между 20-о и 30-о число преди всеки месец, за който се дължи. С други думи, възнаграждението е твърдо и не зависи от извършените услуги. Колкото и да са, тези пари се дължат за устни и писмени консултации по възникнали правни проблеми, изготвяне на образци за договори за наем, трудови договори, за възлагане на обществени поръчки, анекси, договори за охрана на обекти и пр. Парите се плащат и за участие на представители на Виктус в заседания на съвета за тристранно сътрудничество, на жилищната комисия, в оперативното съвещание на железницата, за изготвяне на заповеди за уволнения, на предизвестия за прекратяване на трудови договори, осъществяване на кореспонденция с инспекцията по труда, синдикатите и пр.
А какво става с правния отдел на г-н Пешев? Ами хората си получават заплатите. Е, не е ясно за какво, след като Виктус им е взел работата.
С основното възнаграждение нещата не свършват. Анексът предвижда и допълнително такова. То се дължи за услуги, извън споменатите по-горе (като защита на правата на БДЖ пред съда), и съгласно чл. 5 от документа за тях се заплаща отделно на конкретния адвокат. Тъй като във Виктус членуват четирима адвокати, дружеството обслужва правно БДЖ чрез сътрудници. За по-заплетените съдебни дела в анекса е предвидено наемането на външни адвокати, без да бъде необходимо съгласието на БДЖ.
За да узакони договора и анекса с Виктус (т.е. да ги приведе в съответствие със Закона за обществените поръчки) с решение от 18 януари 2001 г. генералният директор Дунчев обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка за правно обслужване на БДЖ, публикувана в бр. 8 от 26 януари на Държавен вестник.
Крайният срок за подаване на офертите е 16 ч. на 12 март 2001 година. На следващия ден в 10 ч. подадените четири оферти са отворени. Оттогава досега конкурсната комисия, председателствана от заместник генералния директор по финансовите въпроси на БДЖ Гергана Иванова, не е обявила решение.
Любопитни са изискванията към кандидатите: да са адвокати, да са обединени в дружество, всички членове на което да са адвокати, и да имат опит и практика в системата на БДЖ. Сякаш за Виктус са писани, особено като се има предвид, че Ваня Иванова, съпругата на заместник-министър Иванов, е работила като юрисконсулт в жп управление Пловдив. Но за беля в конкурса изненадващо подава оферта за участие и Б.Х.В. Консулт, в която участва Борис Иванов (съвпадението на фамилиите този път е случайно). Той е бивш дългогодишен главен юрисконсулт на БДЖ и нещата малко се усложняват. Може би за да не се допусне прекратяване на сътрудничеството с Виктус, генералният директор на БДЖ Владимир Дунчев прекратява конкурса. Формалното обяснение е, че няма по трима кандидати за всички поделения на железницата.
Историята би могла да свърши и дотук, ако от пресцентъра на министерството на транспорта и съобщенията не бяха уведомили редакцията на БАНКЕРЪ, че:
Ваня Костадинова Иванова е назначена за юрисконсулт в БДЖ от 01.07.1994 г. до 02.05.2000 г. в поделение Пътнически превози - Пловдив, много преди назначението на г-н Любомил Иванов като заместник-министър. Много-то в случая са два месеца, а и ако са верни тези твърдения тогава излиза, че Иванова е продължила да работи на държавна работа още месец и половина след като е сключен цитирания договор за частни юридически услуги.
Дружество Виктус обслужва само предприятията на БДЖ, в които няма юрисконсулти. Тоест без София, Мездра и Русе, отбелязват от пресцентъра. Само че тези градове фигурират поименно в анекс към договора. Освен ако не са сложени за географско помагало...
Впрочем това за парите, дето не миришат, император Веспасиан го е казал, като обложил с такса римските градски тоалетни. Не е търсил юридическа помощ. Аргументът му не е правен, а морален.

Facebook logo
Бъдете с нас и във