Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПАРАХОДСТВОТО НИ ЗАПЛУВА В СПОКОЙНА РЕКА

Параходство Българско речно плаване е възстановило нормалната си работа през май, заяви за в. БАНКЕРЪ изпълнителният му директор Драгомир Кочанов. Той уточни, че загубата на дружеството за първото тримесечие на 2006 г. е 250 хил. лева. Три месеца през тази година плавателният път по Дунав е бил неизползваем заради ледовете и високите води след снеготопенето. Освен на престоя на корабите и неизпълнените курсове загубите се дължат и на покачването на цените на горивата.
Химимпорт беше одобрена на 16 март от правителството на тройната коалиция за купувач на 70% от параходството. Това стана след дълга съдебна битка срещу решението на кабинета Сакскобургготски от 2005 г., който определи Каолин АД за победител в конкурса, но в последна сметка дружеството се отказа от процедурата. Подписаният в началото на април договор с Химимпорт за цена от 22 млн. лв. и инвестиции за 25 млн. евро беше одобрен от надзорния съвет на Агенцията за приватизация и получи зелена светлина и от Комисията за защита на конкуренцията. В момента бъдещият собственик на параходството очаква само одобрението на приватизационния контракт от Министерския съвет. С вече притежаваните акции Химимпорт ще се превърне в мажоритарен собственик на БРП с 99.14 процента. Като такъв ще може да отправи търгово предложение към останалите акционери за изкупуване на книжата им и след това да отпише компанията от публичния регистър.
На провелото се на 30 май общо събрание на акционерите бяха направени промени в борда на директорите на БРП. Досегашните двама души от квотата на Каолин бяха заменени с представители на Химимпорт. Акционерите решиха също да разпределят брутен дивидент за 2005 г. в размер на 0.9596 лв. на акция и да заделят остатъка от печалбата за покриване на загуби от минали години. Последната дата за сключване на сделки с акции на компанията на борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е юни 2006-а.
Съвсем скоро се очаква акциите на Химимпорт да бъдат качени за търговия на БФБ-София.

Facebook logo
Бъдете с нас и във