Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Пандемията удари фирмите с дългове

Анализаторите обичат да казват, че кризата не е свързана само с проблеми,тя винаги  предлага  и възможности.

През тази година няколко фирми обаче не успяха  да видят  перспектива за своя бизнес и решиха да спрат дотук. Не всяка фирма успява да развие потенциала на своя проект.  В друг случай пък за  икономическата среда това е едно голямо ново предизвикателство.

Няколко български фирми - със или без подтик от пандемията,през последните месеци  стигнаха до фаталния си край. 

Бавно и полека "Спарки Елтос" АД - Ловеч  добута нещата  до ликвидацията. Една от българските фабрики, която преди години се хвърли с жар в  нова област като производството на електроуреди с йонно-литиевите батерии - а те се очертаваха като едно много перспективно направление, не успя да развие този потенциал. След натрупването на  едва ли не  несметно количество дългове и спрели плащания по тях,  фабриката логично  стигна  до несъстоятелност. 

Окръжният съд в Ловеч е издал съдбовното решение на 22 юли. До това се стига, тъй като производителят  на електроинструменти не може да обслужва вече задълженията си. За начална дата на неплатежоспособността му е определена 31 декември 2018 година.

Делото е заведено от Главната инспекция по труда заради неизплатени заплати за няколко месеца от миналата година на сума над 2 млн. лева, пише в решението на съда. За временен синдик на "Спарки Елтос" АД е назначен Елин Топалов, който е предложен от държавната "Българска банка за развитие" АД в качеството й на присъединен кредитор по делото. Към тази  финансова  институция ловешката фирма има и най-много задължения - над 88.6 млн. лева. 

С решението си съдът в Ловеч налага също  запор, и възбрана на имуществото на "Спарки Елтос". И насрочва събрание на кредиторите за 5 август. 

Числата са повече от красноречиви. Общите задължения на "Спарки Елтос" са 106.36 млн. лева - към свързани предприятия, към банки, по търговски заеми, към доставчици, клиенти, за данъци, към персонала, към пенсионни фондове и т.н. Срещу тях стоят дълготрайни активи на стойност 51.68 млн. лева в края на миналата година.

Мажоритарен акционер, притежаващ пряко 87.22% от капитала и акциите с право на глас на фирмата от Ловеч е "Спарки груп" АД. Собственици на групата са Станислав Петков и Петър Бабурков - всеки с  50% дял. В момента Бабурков е представител в съвета на директорите на изпълнителния директор на ловешкия завод - "Спарки груп".

Още един от бившите приватизационни фондове се е запътил към ликвидация. На 12 декември миналата година в Търговския регистър е вписано откриване на производство по ликвидация на "Стройинвестхолдинг" АД (в ликвидация). За ликвидатор е назначен Георги Иванов Георгиев, а срокът за приключване на процедурата е 31 декември тази година. 

От 12 декември миналата година дружеството е с прекратена търговска дейност ,  сочи  отчетът на Георги Иванов Георгиев за текущия етап на производството по ликвидация за второто тримесечие на тази година. На 18 декември 2019-а в Търговския регистър бе обявена покана до кредиторите, но към края на юни не са предявени вземания от тяхна страна.

За полугодието "Стройинвестхолдинг" АД (в ликвидация) е на загуба от ликвидацията. Резултатът е формиран  от разходи по процедурата - за издръжка на ликвидатора, на персонала, от харчове по ликвидацията. Иначе от стопанска дейност дружеството има парични постъпления, които са от други приходи, в т.ч. приходи от наем  за 144 000 лева.  Това формира счетоводна печалба от 144 000 лева, а след плащане на данъците (9000 лева) остава печалба от стопанска дейност за  135 000 лева.

И друг бивш приватизационен фонд - "Синергон холдинг" АД, съобщи за ликвидацията на две свои дружества. Едното е "Хивеа-Ким"  АД - Мадан, която произвежда и предлага всички видове каучукови смеси за автомобилни гуми и технически каучукови изделия. На проведено на 24 юли общо събрание на акционерите на фирмата, в което "Синергон холдинг" АД има дял от 34% от капитала, е взето решение за обявяване й в ликвидация. Срокът за приключване на процедурата е десет месеца. За ликвидатор на дружеството е определен Георги Чанков. 

"Шамот" АД - Елин Пелин е дъщерно дружество на "Синергон холдинг", който контролира 93.63% от капитала. Акционерите са взели решението за ликвидиране на компанията на извънредно общо събрание, проведено на 31 юли. Крайният срок за приключване на процедурата е 30 юни 2021 година. За ликвидатор на дружеството е избран Дончо Стоянов Иванов, който е член на съвета на директорите на "Шамот" АД.

Компанията произвежда и предлага различни видове огнеупорни материали за нуждите на металургичната и химическата промишленост. През миналата година "Шамот" продаде основния си имот в Гара Елин Пелин на веригата за техника "Технополис България" за почти 3.1 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във