Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Пандемията сви продажбите на "Слънце Стара Загора Табак"

И през тази година тютюневите фабрики продължават да работят в един силно конкурентен вътрешен пазар и съществуваща търговия на черния пазар на контрабандни цигари.

Значим фактор и през тази година за дейността на "Слънце Стара Загора Табак" АД остава разпространението на коронавируса. Въпреки усилените темпове на ваксинация от януари насам, се наблюдаваше и трети пик на заразяване.

Ситуацията продължава да е динамична и трудно предвидима. Бъдещото финансово състояние на тютюневата фабрика и резултатите от дейността й, при още по-дългосрочни ограничения е възможно да има негативен ефект върху тях, съобщават от фирмата. "Слънце Стара Загора Табак" АД e специализирано в обработката на тютюн и производството на тютюневи изделия. Освен основните си продукти - цигари и рязан тютюн, изработва и филтърни пръчки.

Предприятието е с неритмичен цикъл на производство и работен процес, има спад в производството и доставките на суровини и стоки, както и пълната непредвидимост на пътищата на превозвачите, които не знаят и кой момент и къде може да имат забавяне. А "Слънце Стара Загора Табак" АД разчита на чуждестранни доставки от ЕС и трети страни за основни материали - тютюни и спомагателни материали - соуси, аромати, цигарена хартия и други (заради затворени граници, ограничени превози, затворени пристанища или масово въздържане на хората от пътуванията).

Затварянето на различни бизнеси е причина за свиване на доходите на хората, което понякога е последвано от намаляване на потреблението. Съответно по-малко са и поръчките от търговците. Това е наложило през първото тримесечие броят на работниците и служителите да бъде сведен до оптимална численост - 34 човека, докато в последната четвърт на миналата година заетите във фабриката са били 38. 

Провежданата от фирмата търговска политика през тази година е напълно съобразена с пазарните условия и се търси стабилизиране и налагане на позициите на вътрешния пазар и ръст на продажбите на цигари за износ.

И през тази година тютюневата фабрика продължава да работи в един силно конкурентен вътрешен пазар и съществуваща търговия на черния пазар на контрабандни цигари. Сред другите рискови фактори от фирмата посочват увеличената акцизна ставка на тютюневите изделия, законодателните мерки за забрана на тютюнопушенето на закрити обществени места, както и увеличението на цените на материалите и суровините. Безспорно влияние върху дейността на цигарените фабрики оказва и световната здравна политика за борба с тютюнопушенето и провежданите кампании в тази насока.

През първите три месеца на тази година "Слънце Стара Загора Табак" АД няма продажби на тютюневи изделия - нито у нас, нито за износ, при сделки за 509 хил. лева за същия период на миналата година. Голяма е зависимостта на потреблението на тютюневи изделия от тяхната цена на дребно. Логично фирмата завършва тримесечието със загуба от 288 хил. лева. Но свитата производствена дейност си има и своята "положителна" страна. Дружеството намалява отрицателния финансов резултат - преди година той бил в размер на 817 хил. лева.

Изход от тази ситуация от фабриката търсят в изпълняването на конкретни поръчки по определени изисквания на клиентите. Това е доказана практика особено при поръчки за продажби за износ, което пък позволява засилване на позициите и присъствието на международните пазари. Случващото се открива възможности за внедряване и производство на нови блендове и типове опаковки, отговарящи на потребностите на вътрешния пазар.

"Сила холдинг" АД - София контролира 77.65% от акциите с право на глас в цигарената фабрика. УПФ "ЦКБ-Сила" притежава 6.80% от капитала. Останалите книжа са собственост на други фирми и индивидуални инвеститори. Нито един от членовете на съвета на директорите не притежава акции в дружеството, което управлява.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във