Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Пандемията очаквано свива българския износ и внос

Напълно очаквано стокообменът на България регистрира спад за периода януари - ноември 2020 г., когато от България общо са изнесени стоки на стойност 50 011.9 млн. лв., което е със 7.8% по-малко в сравнение със същия период на 2019 година, сочат предварителните данни на Националният статистически институт (НСИ).

През ноември 2020 г. общият износ на стоки възлиза на 4 847.4 млн. лв. и намалява с 9.6% спрямо същия месец на предходната година.

За единадесетте месеца на миналата година общо в страната са внесени стоки на стойност 54 484.0 млн. лв. (по цени CIF), или с 9.9% по-малко спрямо същия период на 2019 година.

От НСИ отчитат, че през ноември 2020 г. общият внос на стоки също намалява с 0.5% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 5 677.0 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - ноември 2020 г. и е на стойност 4 472.1 млн. лева, а само за ноември то е на стойност 829.6 млн. лева.

Търговията с ЕС

През периода януари - октомври на миналата година износът на стоки от България за ЕС намалява с 5.6% в сравнение със същия период на 2019 г. и е в размер на 29 762.1 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 70.0% от износа за държавите - членки на ЕС.

Само през октомври износът на стоки от България за ЕС намалява с 5.0% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 321.9 млн. лева.

Вносът на стоки в България от ЕС за десетте месеца на миналата година също спада с 10.9% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 29 823.2 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия.

През октомври вносът на стоки от държавите - членк, намалява с 12.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 347.4 млн. лева.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - октомври 2020 г. е отрицателно и е на стойност 61.1 млн. лева

Търговията с трети страни

През периода януари - ноември 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 12.3% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 16 958.2 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Обединеното кралство, Съединените американски щати, Сърбия, Република Северна Македония и Руската федерация, които формират 54.9% от износа за трети страни.

През ноември износът на стоки от България за трети страни спада с 20.5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 555.8 млн. лева.

Вносът на стоки от трети страни през периода януари - ноември 2020 г. намалява с 9.6% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 21 133.1 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай, Сърбия и Украйна.

През ноември вносът на стоки в България от трети страни нараства с 3.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 149.3 млн. лeвa.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - ноември 2020 г. е отрицателно и е в размер на 4 174.9 млн. лева.

През ноември 2020 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 593.5 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във