Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПАК НИ ПОРЯЗАХА С ОСИГУРОВКИТЕ

Нов удар върху доходите стоварва Държавното обществено осигуряване (ДОО). От всеки лев, изплатен по граждански договор, независимо колко голяма е цялата сума, вече ще се удържа вноска за пенсия. Промяната се прави в наредбата за самоосигуряващите се, която бе приета от надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) и ще бъде обнародвана до дни. До края на 2001 г. осигуровка за пенсия се дължеше само ако възнаграждението, получено по гражданския договор след приспадането на нормативно признатите разходи, бе равно или по-високо от една минимална работна заплата. Сума под тази летва бе свободна от вноски за социалните фондове. Сега обаче осигуряването хваща този пропуск. Наистина и през 2002 г. вноски няма да се дължат за полученото по граждански договор под минималната работна заплата (100 лева), но това ще важи единствено в случаите, когато човек няма друг доход от трудова дейност освен този. На практика от нововъведението ще пострадат хората, които работят едновременно по трудов и по граждански договор. Проблемът е, че според промените в Кодекса за задължителното обществено осигуряване, които влязоха в сила от 1 януари тази година, по нов начин се изчислява самият доход за облагане. Новото е, че двете суми - от заплатата по трудовия договор и от възнаграждението по гражданския, вече ще се събират. И вноска за пенсия ще се плаща при всички положения, когато общата сума надхвърля 100 лева, обясни Аспасия Петкова, директор на дирекция Осигурителни вноски в НОИ. Така примката се затяга напълно. Успокоението все пак е, че няма да се получи двойно облагане. Новите вноски няма да са върху цялата обща сума, а само върху допълнителната. Пенсионната осигуровка за всички граждански договори ще е 29%, от които 21.75% ще са за сметка на фирмата възложител, а 7.25% - за осигурения. Точно заради това нововъведение се очаква да избухне скандал. Юристи са на мнение, че текстовете в приетата наредба противоречат на разпоредбата на осигурителния кодекс, който освобождава от вноски при доход под минималната работна заплата. С други думи, излиза, че с наредба се променя самият закон. Поправката е приета под натиска на синдикатите, за да може всяка получена от хората сума да им се смята за пенсия, признаха експерти от НОИ. В момента председател на надзорния съвет на осигурителния институт, който се избира на ротационен принцип, е именно представител на профсъюзите - Ася Гонева от КНСБ.Няма никакво противоречие. Кодексът трябва да се чете изцяло, а не да се прилагат откъснато негови текстове, извадени от останалите. Щом в закона имаме нова база за осигурителния доход, по нов начин ще се изчисляват и осигуровките, коментира пред БАНКЕРЪ Гонева. Шеф-надзорничката на НОИ се позовава на новото изискване в кодекса, според което хората, които вземат пари по различни пера - от заплати, от договори за управление на търговски дружества, като еднолични търговци, земеделски производители или от граждански договори, плащат осигуровки върху сбора от тези си доходи. Необходимо е да има равни правила за осигурителния доход - смята Гонева. - Защо след като човекът е с други регулярни доходи, те ще се изключват от осигуряването му?Още една група изпуснати работещи влизат в осигуряването. От Нова година назначените по трудов договор до пет работни дни, или 40 часа в месеца, също ще плащат вноски и за пенсия. До края на 2001 г. работодателят дължеше за тях само 0.7% за трудова злополука. Сега удръжката става 29.7 на сто.С тези две поправки се затварят вратичките, които имаха досега работодателите за икономисване на осигуровките, подчерта Аспасия Петкова. От друга страна обаче, новостите увеличават осигурителната тежест и върху работодателите, и върху хората. Това ще накара много фирми да се замислят дали да плащат тези допълнителни възнаграждения, е становището на работодателските организации.Междувременно и едно облекчение в осигуряването обърква дружествата днес. НОИ въведе нови параграфи за внасянето на дължимите суми за ДОО. Сега счетоводителите внасят парите само с едно платежно нареждане - за разлика от миналата година, когато отчитаха отделно осигуровките за сметка на работодателя и тези за работещия. Явно обаче те все още не могат да свикнат с новата практика да се превежда наведнъж общата вноска от 36.7 процента.Детските добавки също ни хвърлиха в хаос, оплакаха се пред БАНКЕРЪ счетоводители, които се чудят дали да ги изплащат, или не. Новият закон, според който сумата им се удвоява, но не за всички деца, още не е приет, само че проектът му предвижда новите размери на детските да са в сила от 1 януари. Нашите указания са да се плащат, тъй като в момента нямаме никакви основания да ги спрем - поясни Аспасия Петкова. - До приемането на новия закон размерът им си остава същият, така че фирмите няма да имат никакви проблеми при наши ревизии.

Facebook logo
Бъдете с нас и във