Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПАЦИЕНТИТЕ НЕ ТРЯБВА ДА СА ПРОСТО КЛИЕНТИ

Превръщането на здравните заведения в търговски дружества беше крайъгълен камък на здравната реформа в страната. Веднага след административната промяна се заговори за финансовите успехи или провали, а резултатите от здравната политика останаха на заден план.Защото на здравните заведения се гледа като на източници на печалба, а не на социални институции. Болните се превърнаха от пациенти в клиенти на здравната система. В унисон с извършваната реформа много от директорите на лечебните заведения започнаха да мислят по-скоро как да реализират печалба, а не как да предоставят възможно най-качествената медицинска услуга. Според директора на Диагностично-консултативен център (ДКЦ) ХХХ София д-р Росен Фиданов, точно това е грешката, която обрича здравната реформа на провал. В стремежа за постигане на по-добри финансови резултати се опорочава лекарската професия, твърди той. По думите му объркването идва от това, че вложените в медицината средства нямат ясно осезаема възвръщаемост. На практика от вложенията, които правим ние, печели държавата, но не и поликлиниката като дружество, обяснява Фиданов. Той е на мнение, че крайният продукт от добрите медицински грижи е на стойност десетки хиляди евро, но няма как те да бъдат осчетоводени. Според него ползата от качественото здравеопазване се изразява в намаляване на разходите за болнични, за пенсии за професионални заболявания или за обезщетения за временна нетрудоспособност.Според Фиданов управителите на здравните заведения в Столичния медицински холдинг изпитват много трудности, защото трябва да стопанисват сгради, строени преди години, които изискват много средства за поддръжка. Например преди да се предприемат мерки за подобряването на топлоизолацията на сградата, ДКЦ ХХХ през зимния период е давало по около 16-17 хил. лв. месечно за парно. Сега плаща на Топлофикация не повече от 4-4.5 хил. лева. Директорът на ДКЦ ХХХ вече мисли за газифициране на сградата, за да сведе подобни харчове до минимум. Така е било и със сметките за вода. Заради течове и загуби по мрежата поликлиниката е плащала по 1330 кубика, а в действителност е изразходвала четири пъти по-малко. Тези разходи обаче са нищожни на фона на ежегодните отчисления за амортизация. Печалбата подяждат и неадекватно ниските наеми, които лекарите плащат на поликлиниките. Според Фиданов това недоразумение трябва да бъде час по-скоро разрешено и месечно те да плащат толкова, колкото са реалните разходи за поддръжката на кабинетите им. Той е на мнение, че сега докторите, които не са в сгради на ДКЦ, са ощетени, защото им се налага да плащат с пъти по-високи наеми.За да бъде справедливо разпределението на средствата, отделени от държавата или от общините за здравеопазване, трябва да се има предвид качеството на оказваната медицинска помощ, смята Фиданов. Според него стриктно трябва да се следи как работи всеки специалист, каква е неговата подготовка, дали повишава квалификацията си и т.н. Необходимо е също да се знае с какви и колко добри специалисти разполага всяко едно лечебно заведение. Задължителни са и периодични проверки за това дали получените пари се разходват оптимално, или се харчат безразборно. Според д-р Фиданов по-добро управление на бившите поликлиники ще се постигне, ако те бъдат приватизирани или поне ако ги отдадат на концесия. След като бъдат раздържавени ДКЦ, управителите им ще бъдат свободни да вземат решения, без да се съобразяват с редица административни ограничения, които съществуват в момента, твърди Фиданов. Тогава мениджърите им ще могат да помислят и за странични медицински дейности, които могат да донесат допълнителни приходи на дружествата. Такова например е организирането на амбулаторни изпитвания на лекарства. Друг вариант е изпълнението на профилактични програми. Трийста поликлиника вече е участвала в изследване на психичното здраве, финансирано от холандска фондация. Директорът планира и създаването на специална манипулационна за малки хирургични интервенции, които могат да се извършват в амбулаторни условия. Сега за разлика от много други бивши поликлиники 30-а има пълна акредитация. В нея работят 28 специалисти.Основен проблем на директора в момента са дружествата в ликвидация, които работят в сградата на ДКЦ ХХХ. Едно от тях е стоматологичен център, чието закриване било обявено преди няколко години и все още не е завършило. В този период зъболекарите не са плащали консумативи и поликлиниката е плащала и техните сметки. Отделно под покрива й са живели и няколко диагностични лаборатории, които също не давали пари за разходите си. В същото време обаче извършвали такива изследвания, каквито прави и в ДКЦ-то, и на практика конкурират поликлиниката.За да се преодолеят проблемите в здравеопазването, трябва да се помисли за промяна на хода на реформата, смята д-р Фиданов. Неговото мнение е, че преди да се предприемат следващите стъпки за преструктуриране на системата, е необходимо да се организира широк обществен дебат за кризата в сектора. Задължително според него е да се помисли за нов статут на здравните заведения, които не трябва в никакъв случай да останат търговски дружества - поне не в сегашния им вид.

Facebook logo
Бъдете с нас и във