Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПАЦИЕНТИТЕ ИСКАТ ЗДРАВЕН ОМБУДСМАН

Контролът от страна на пациентите върху изразходването на средствата за здравеопазване и участието им в определянето на здравната политика у нас са нищожни, е становището на Икономическия и социален съвет. Както е известно, ръководството на Националната здравноосигурителна каса се състои от Събрание на представителите, Контролен съвет, управителен съвет и директор. Според разпоредбите за формирането на ръководните органи на ведомството само един от 37-те членове в Събранието на представителите би трябвало да защитава правата на пациентите. В момента обаче потребителите на здравните грижи на практика не участват в тази структура, защото няма нито една национално представителна тяхна организация. Това означава, че гражданското общество няма никакво отношение при определянето на здравната политика и ходът на реформата в тази област се налага авторитарно само от експертите на правителството.За да могат да излъчат свой представител, който да контролира дейността на НЗОК, 14 пациентски организации се обединиха в Конфедерация Защита на здравето. Само че все още не е ясно дали тя ще бъде призната за национално представителна, макар да се твърди, че отстоява правата на над един милион болни българи.Иначе от конфедерацията вече са дефинирали основното си искане - да се избере здравен омбудсман. Той ще следи дали кабинетът се съобразява с исканията на болните и дали е осигурена навременна медицинска помощ. Тази идея никак не е нова. В проектозакона на доцент Атанас Щерев за защита на правата на пациентите, който доста отдавна отлежава в деловодството на парламента, се предлага във всяко лечебно заведение да се назначава здравен омбудсман. Членовете на конфедерацията смятат също така, че здравната политика в страната не бива да се определя според вижданията на управляващите, а въз основа на детайлна информация за заболеваемостта в България. За тази цел обаче е необходимо да се изградят качествено нови структури за наблюдение.Защитниците на правата на болните настояват да се въведе и трипартитният принцип при определянето на параметрите на здравната реформа и на бюджета за здравеопазване - т.е. това да става с преговори между пациентите, здравните работници и правителството. Както и да се създаде специален орган за контрол върху качеството на медицинската помощ. Решението например на проблема с нередовните доставки на медикаменти за онкоболните е във въвеждането на система за постоянен мониторинг върху наличните лекарства в складовете, подчертават от конфедерацията. Участието на пациентите при договарянето на лекарствата пък щяло да намали корупцията. Според членовете на Икономическия и социален съвет в органите на управление на Националната здравна каса доминира държавата и на практика ведомството не е обществена институция. Освен това в ръководните й структури е налице конфликт на интереси, тъй като в повечето случаи представителите на държавата са и членове на професионално-съсловните организации, които участват в съставянето, подписването и контрола върху изпълнението на Националния рамков договор. Икономическият и социален съвет е на мнение, че договорът гарантира преимуществено интересите на лекари, стоматолози и фармацевти, но се пренебрегват правата на здравноосигурените лица. Като недостатък е посочена и липсата на санкции за страните по рамковия договор при неизпълнение на техните задължения. Нещо повече - задълженията и функциите на Контролния съвет на НЗОК не са законово регламентирани. Не е определен и обхватът на контрола, което обезсмисля съществуването на този орган, се отбелязва в становището на съвета. Задължително е здравеопазването да се финансира само от едно място - от здравната каса, а не както е сега от два източника - касата и Министерството на здравеопазването, категорични са от конфедерацията на пациентите. Така мисли и заместник-директорът на НЗОК д-р Глинка Комитов. Според него много от решенията на двете ведомства си противоречат и от това страдат болните. Като пример Комитов посочва наредбата на министерството, в която са записани заболяванията, чието лечение се покрива от здравната каса. В нея са изброени няколко диагнози, които обаче се лекуват с лекарства, нефигуриращи в списъка с медикаменти, плащани от НЗОК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във