Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Пачки на приятели раздава земеделскто ведомство

;

Адвокатски хонорари за близо милион.


*Ремонтни работи по договаряне за четвърт милион.


*5.5 млн. лв. за почистване на речни корита, които би трябвало да са изчистени преди наводненията в Харманли, Сливен и трагедията в село Бисер.


*Изпаднали от балансите за собствеността терени.


*Прехвърляне на средства от единия джоб в другия с неясни основания...


Това са само част от констатациите на Агенцията за държавна и финансова инспекция, изложени в доклада й за проверката в Министерството на земеделието и храните.


Преди месец беше готов и окончателният доклад от проверката на държавния одитор в агроведомството, след като министър Мирослав Найденов даде всичките си разяснения по откритите нарушения в предварителния доклад. Те очевидно не са променили особено заключенията на инспекторите, защото голяма част от констатираните нарушения в него са намерили място и в окончателния. А съопоставката между тази и предишни ревизии показва, че в земеделското министерство продължават да гледат фриволно на отчетността.


Проверката на инспекторите обхваща финансовата дисциплина в агроведомството. За 2010-а са открити 12 нарушения на Закона за обществените поръчки, а също и на Закона за счетоводството.


Експертите са анализирали седем обществени поръчки за 2 212 326 лева. От официалната справка на държавния одитор става ясно, че непроведените или неоснователно проведените процедури за поръчки са на стойност 641 290 лева. Целият доклад на одиторите се оказа доста любопитно четиво.


Така например не може да не направи впечатление, меко казано, солидният хонорар, който е договорила с министър Найденов адвокатската къща Савов и сие в лицето на адвокат Ирена Савова. Той е изплатен във връзка с делото от името на българската държава за собствеността на т. нар. царски имоти. Оказва се, че защитниците на държавата са прибрали общо 870 850.29 по сключените с тях два договора за процесуално представителство. В случая според одиторите не става ясно защо е била избрана тази адвокатска кантора, тъй като кандидатурата й е минала по формулата пряко договаряне.


Друг интересен факт, който отбелязват инспекторите, е, че покоите на министър Найденов и неговите подчинени в сградата на бул. Христо Ботев 'b9 55 са ремонтирани за близо четвърт милион лева. В доклада обаче се казва, че главният секретар на министерството Лилия Иванова, която е издала заповедта за възлагане на малка обществена поръчка за текущите ремонти в сградата е пропуснала да включи конкретни изисквания и да посочи помещенията, които ще бъдат ремонтирани, сиреч не е определен обемът на работата. Общо е описана необходимостта от ремонти и причините за това. От документа става ясно, че самата Иванова е потвърдила пред инспекторите, че в поръчката се съдържат само видовете необходими дейности, но не и количествата им. Ето защо държавните одитори смятат, че поради липса на подлежащите на изпълнения количества от представените оферти и от изготвения протокол не може по безспорен начин да се установи, че офертата на спечелилата заданието да прави ремонта фирма - акционерното дружество Строител интест, представлявано от Павлин Христов, съдържа най-ниската цена, което на практика е и основното условие в заданието на възложителя на поръчката.


Оферти в случая са представили три фирми. Спечелилата Строител интест АД, класираната на второ място Мраибор 83 ООД, която според информационната система Дакси се занимава с....шивашка и плетаческа дейност и е собственост на Борислав Беширов и Мариян Караиванов и едноличния търговец Пеев - Румен Пеев, специализиран в строителство и проектиране.


Отделяме внимание и на друг любопитен факт в доклада на инспекторите. Оказа се, че Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет през март 2011-а е взела решение ('b92), с което е предоставила на министерството на земеделието близо 5.5 млн. лв. за овладяване и преодоляване на последствията от бедствия. Да отбележим, че това се е случило близо година преди трагедията в с. Бисер. Тези пари са отишли директно в дружеството Агроводинвест ЕАД, което е собственост на самото агроведомство, без да е обявявана обществена поръчка. Основанието парите да бъдат насочени в неговите сметки са неотложни дейности. Според одиторския доклад, този мотив е неуместен в онзи момент. Според заданието на Министерството на земеделието и храните, парите са отишли в 28 обекта за корекции на реки и на предпазни диги. Това, което предизвиква учудване, е като са вложени


толкова пари в мерки за сигурност

nbsp;


как се стигна до трагичните наводнения в средата на годината. След тях в. БАНКЕРЪ публикува справка за незавидното състояние на водоемите още в края на миналата година.


На практика тези пари всъщност са прехвърлени от единият джоб в другия, без от това да произтекат кой знае колко положителни резултати. При това и в нарушение на Закона за обществените поръчки...?!


И още един факт в добавка: при проверката за законосъобразност, свързана с отчитането на водните съоръжения и тяхното отразяване, в годишния финансов отчет на Министерството на земеделието и храните за 2010-а се оказали сериозни дупки. От извлечението на сметка инфраструктурни обекти става ясно, че на 11 язовира на обща стойност 1 225 555 лв. не е извършена оценка на имотите и те не са заведени в баланса на агроведомството.


Нещо повече, дори при язовирите, които са описани като собственост, в балансите има сериозни пропуски. Прилежащите им имоти на практика липсват.


Така например язовир Домлян, който е с обем 26 074 000 куб. м на площ 1610 дка и е оценен на 1 140 050 лв., е трябвало да има вписани още 8 акта за собственост на обща стойност 351 168.20 лева. Тези терени обаче са изпаднали от баланса на министерството. Също толкова актове за притежание на имоти, но на стойност 170 535.40 лв. не са осчетоводени и не са заведени в баланса и към собствеността на язовир Пясъчник. Той е с обем 206 530 000 куб. м на площ 15 334 дка и стойността му без неосчетоводените имоти е 28 687 298.70 лева.


Единадесет акта за собственост на поземлени имоти , които са части от територията на язовир Георги Трайков на стойност 22 954 808.50 лв., също не са осчетоводени по партидата на язовира, подчертават инспекторите на държавният одит.


Нека припомним, че проблем с отчета на Министерството на земеделието и храните имаше и в края на миналата година, когато другата държавна контролна институция - Сметната палата, отказа да го завери. Нейните инспектори бяха установили, че част от язовирите са изтрити от документацията на ведомството. Едва през май по време на парламентарен контрол земеделският министър Мирослав Найденов обяви, че всички активи на Напоителни системи вече са описани и Сметната палата е заверила отчета му. Цитираните по-горе констатации на АДФК показват, че не е съвсем така.


И финансовият отчет на Държавния фонд Земеделие също бил заверен с резерви поради отклонения в отчетността. Направената корекция в документа включвала около половин милиард лева европейски средства, се казваше в официалното съобщение на министерството.


При проверката на Агенцията за държавна и финансова инспекция е установено още, че в отчетността, свързана със сградния фонд на министерството, има множество нарушения. Части от постройки и дори цели сгради в цялата страна, които са собственост на агроведомството, са заведени по нереално ниски стойности, което според експертите сериозно изкривява представата за състоянието на активите му.


На този фон почти закономерно ще прозвучи констатацията, че проверяващите са открили нарушения при провеждането на обявената през юли 2010-а процедура за закупуване на горива, смазочни материали и консумативи за моторните превозни средства, собственост на министерството и областни дирекции Земеделие. Като чете документите по тази инак законно обявена обществена поръчка, човек не може да не си зададе въпроса, дали


имената на победителите в нея не са записани в самите условия

nbsp;


по възлагането й. Доста несериозно звучат някои прагове, които са поставени в заданието. Като се има предвид, че става дума за договор, чиято стойност е 182 798.55 лв., няма как човек да не се впечатли от условия като гаранция за участие от 40 000 лв. и задължителното условие кандидатите да имат общ оборот не по-малко от 1 млн. лв. и развита в цялата страна дистрибуторска мрежа. При това положение и дете в шести клас може да посочи единствените възможни кандидати у нас - Петрол и Лукойл. Но дори и при това положение при вземането на решението си комисията, която е определила Петрол за победител, е объркала законността на процедурата, се посочва в доклада на държавните одитори.


Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов е дал купища обяснения при приключването на ревизията по всички открити нередности. Но 90% от обясненията му не са приети за логични от специалистите на агенцията. Кога и как ще се поправи Найденов, засега остава неизвестно...


nbsp;


По време на инспектирания период са били открити 35 процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП. От тях 26 са приключили с подписване на договори и 9 са били прекратени, пише в документа. Проверени са и пет процедури, проведени по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, от които само три са приключили с подписване на договори, а другите са прекратени. Агроведомството се е отчело и с 16 сключени договора с частни компании, като е ползвало облекчението, което му дава наредбата да избира фаворит от подадени три оферти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във