Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Отворени са офертите за поддържане на републиканските пътища в 13 области

Отворени са офертите в обществените поръчки за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища за следващите пет години в 13 области, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Тръжните процедури са направени по райони за планиране. Познати имена виждаме в тръжните документи.

За Югозападен район, в който са областите Благоевград, Кюстендил, Перник и Софийска, са отворени офертите по четири позиции.

-за обособена позиция №1 - ОПУ Благоевград, документи са подадени от ДЗЗД "Пътно поддържане област Благоевград 2018", в което влизат: "Грома Холд" ЕООД, "Водно строителство - Благоевград" АД, "БКС" ЕООД;

-за обособена позиция №2 - ОПУ Кюстендил, са отворени две оферти. Те са на: Обединение "Нивел-ПП", в което участват: "Нивел Строй" ЕООД и "Пътно поддържане Кюстендил" ООД, и на "Мегаинвест-холд" ЕООД;

-за обособена позиция №3 - ОПУ Перник, оферти са внесени от Обединение "ТРЗП 2019", в което са: "Трейс Груп Холд" АД и "Трейс - Пътно строителство" АД, и на ДЗЗД "Пътища Перник", в което са: "Лиел Констракшън" ЕООД и "Регионални Пътни мрежи" ЕООД;

-за обособена позиция №4 - ОПУ София, също има две оферти. Те са на: ДЗЗД "ПП София", с участници: "Инфра Експерт" АД, "Обонато Билд" ЕООД и "ЗМБГ" АД, и на Обединение "ТРЗП София", в което са: "Трейс Груп Холд" АД, "Трейс -Пътно строителство" АД и "Автомагистрали - Черно море" АД.

В Югоизточен район са областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол.

-за обособена позиция № 1 - ОПУ Бургас, са отворени две оферти: на Обединение "АМ ТРЕЙС - БУРГАС", в което са "Автомагистрали Черно море" АД и "Трейс - Пътно строителство" АД, и на "КОНСОРЦИУМ ТРП БУРГАС 2019", в който са: "Пътстрой Бургас" ЕООД, "Сет Къмпани" АД, "Бургаспътстрой" АД, "Инфра Експерт" АД и "ЩРАБАГ" ЕАД;

-за обособена позиция № 2 - ОПУ Сливен, са кандидатствали: ДЗЗД "ПОДДЪРЖАНЕ РПМ-СЛИВЕН", с участници: "ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ СЛИВЕН" ЕООД и СД "БЕРКО-90 - Берковски и сие" и на ДЗЗД "ВДХ Сливен", в което са: "ВДХ" АД и "ИНФРА ЕКСПЕРТ" АД;

-за обособена позиция № 3 - ОПУ Стара Загора, са внесени четири оферти. Те са на: ДЗЗД "ПОДДРЪЖКА РПМ-СТАРА ЗАГОРА", с участници: "ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - СЛИВЕН" ЕООД и "ПЪТНО СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕС БИ ЕС" АД, на "АБ" АД, на Консорциум "ЩРАБАГ ТЗП" ДЗЗД, в който са: "ЩРАБАГ" ЕАД "СТРОЙКОНСУЛТ" ЕООД и "ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПЪТИЩА БЕЛГРАД" ООД ("ПЗП БЕЛГРАД" ООД), и на ОБЕДИНЕНИЕ "ТРЗП СТАРА ЗАГОРА", в което са: "ТРЕЙС - ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД и "ПРОМАКС" ЕООД;

-за обособена позиция № 4 - ОПУ Ямбол, има най-много  оферти - пет: от ДЗЗД "ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - Н", в което участват: "ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-СЛИВЕН" ЕООД и "НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД, от ДЗЗД "СТРОИТЕЛСТВО КАБИЛЕ 2019", в което са: "ТЕХПЪТСТРОЙ" ЕООД, "ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, "АВТОМАГИСТРАЛИ СОФИЯ" ЕООД и "ПЪТИЩА 2019" ЕООД, от "Сдружение Пътно поддържане Ямбол" ДЗЗД, с участници: "ПСТ Груп" ЕАД, "Бургаспътстрой" АД, "Пътинженеринг-М" АД и "ПСТ София" ЕООД, от ОБЕДИНЕНИЕ "ТРЗП ЯМБОЛ 2019", в което са: "ТРЕЙС-ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД и "ТЕХНОСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ 99" АД, и от "ВДХ ЯМБОЛ" ДЗЗД, с участници: "ВДХ" АД и "ПЪТСТРОЙ БУРГАС" ЕООД.

В Южен централен район са областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково.

-за обособена позиция № 1 - ОПУ Кърджали, е отворена офертата на "ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД;

-за обособена позиция № 2 - ОПУ Пазарджик, са кандидатствали три фирми. Те са на: "Сдружение пътно поддържане Пазарджик" ДЗЗД, с участници: "ПСТ Груп" ЕАД, "Пътинженеринг-М" АД и "ПСТ София" ЕООД, на "ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА" АД и на "Мегаинвест-холд" ЕООД.

-за обособена позиция № 3 - ОПУ Пловдив, е подадена само офертата на "ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА" АД;

-за обособена позиция № 4 - ОПУ Смолян, са внесени три оферти. Те са на: "ИСА 2000" ЕООД, на ОБЕДИНЕНИЕ "ТРЗП 2019", в което са: "ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД и "ТРЕЙС - ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД, и на ДЗЗД "ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ОБЛАСТ СМОЛЯН", в което са: "Грома Холд" ЕООД и "Роуг 1" ЕООД;

-за обособена позиция № 5 - ОПУ Хасково, са отворени две оферти: на "АБ" АД и на "ВДХ ХАСКОВО" ДЗЗД, с участници: "ВДХ" АД и "ИНФРА ЕКСПЕРТ" АД.

От АПИ съобщиха, че офертите за останалите три района - Североизточен, Северозападен и Северен централен, ще бъдат отворени утре - 10 май.

<!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if-->

Facebook logo
Бъдете с нас и във