Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Отстъпка от 0.43 лв. от акциза за литър закупен газьол за фермерите

Фермерите ще получат отстъпка от 0.43 лева от стойността на акциза за литър закупен газьол, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство през 2020 година. Заповедта на министъра на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков е подписана днес. Годишният бюджет на схемата за държавна помощ е до 100 млн. лева. Предстои в кратки срокове да бъдат изплатени близо 89 млн. лева, а останалата част от средствата ще бъдат по сметките на земеделските стопани в началото на 2022 година.

Кандидатстването е облекчено и заявленията се подават придружени само от опис и копия от фактурите за закупено гориво за съответната година. Максималното количество гориво, което подлежи на подпомагане се определя на базата на методика с разходни норми. След приема на документи Националната агенция за приходите извършва проверки на фактурите.

Помощта се изплаща на земеделските стопани под формата на преки безвъзмездни средства. Спрямо държавната помощ за 2019-а е отпаднало задължението за водене на дневник, а от кампания 2020 г. отпадна и задължението за представяне на удостоверение за липса на задължения, като за това се прави служебна проверка.

Това е вече шестата кампания, в която фермерите получават подпомагане по настоящата схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство”.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във