Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Отпускат още 40 млн. лева за ремонт на второкласни и третокласни пътища

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува изменение на Насоките за кандидатстване по процедурата за регионални пътища, така ще може да бъдат отпуснати още средства за ремонт на допълнителни отсечки от второкласната и третокласна републиканска пътна мрежа.

Бенефициент по процедурата е Агенция „Пътна инфраструктура“,  която ще може с  увеличеният размер на средствата да модернизира до 6 допълнителни пътни отсечки.  Общата дължина на пътищата в приоритизирания списък на Пътната агенция  е 664 км. С допълнителните средства общият бюджет на предоставената безвъзмездна финансова помощ за ремонт, реконструкция и рехабилитация на пътна мрежа възлиза на 420,4 млн. лв. Предоставянето на допълнителен ресурс е след решение на Комитета за наблюдение на регионалната програма, с което размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедура „Регионални пътища“ е увеличен с 40 млн. лева.

Целта на тази процедура е да бъде подобрена свързаността и достъпността до TEN-T мрежата за товари и пътници чрез строителство, реконструкция и рехабилитация на първокласни, второкласни и третокласни пътища.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във