Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Отпускат още 117,1 млн. лева по мярката 60 на 40

В средата на март бе решено  срокът на действие на мярката за запазване на заетостта, известна като 60/40, да се удължи до 31 май.

Правителството одобри допълнителен трансфер от 117,1 млн. лв. по бюджета на Националния осигурителен институт. Средствата ще се използват за изплащане на компенсации за запазване на работните места в засегнатите от пандемията от коронавирус икономически сектори по мярката 60 на 40. Чрез отпускането на допълнителния финансов ресурс над 100 000 работници и служители ще запазят своята заетост. 

Допълнителните средства ще бъдат осигурени за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет.

В средата на март бе решено  срокът на действие на мярката за запазване на заетостта, известна като 60/40, да се удължи до 31 май 2021 г. Това одобри Националният съвет за тристранно сътрудничество, който тогава  проведе извънредно онлайн заседание.

Средства ще продължат да се изплащат за работници и служители, които през периода от 13 март до 31 декември 2020 г. са работили на непълно работно време, ползвали са отпуск на основание чл. 173а от Кодекса на труда или работата им е била преустановена поради въведени временни ограничения на дейността. Работниците и служителите следва да са били в трудово правоотношение с работодателя преди 1 октомври 2020 г.

И през допълнителния период на прилагане на мярката размерът на подкрепата от държавата ще е в размер на 60% от осигурителния доход и от дължимите от работодателя осигурителни вноски за месец октомври 2020 г. 

Социалните партньори одобриха и промени в условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители от икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения. С предложените промени се предвижда лицата да имат право на компенсация за не повече от 60 дни за 2020 г. и не повече от 90 дни за 2021 г., в които са ползвали неплатен отпуск във връзка с наложени ограничения за осъществяване на дейността, за която са наети.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във