Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Отпускат над 270 млн. лв. за ремонт на студентски общежития

Над 270 млн. лв. осигурява регионалното министерство чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за ремонт на студентски общежития към държавни университети и общински културни институции в 39-те големи града на страната. С проекти ще може да се кандидатства до края на 2020 г.

Ще се финансират ремонтни дейности и мерки за енергийна ефективност – обновяване на дограми, покриви, фасада, монтаж на топлоизолация, подмяна на оборудване и обзавеждане и др. По тази мярка до момента са сключени 156 договора на обща стойност 1,1 млрд. лв. Със средствата се изпълняват редица проекти за модернизация на градската среда, енергийна ефективност, здравни, социални и образователни проекти. По инвестиционен приоритет „Културна инфраструктура“ се изпълняват три проекта стойност 10,8 млн. лв. – два в Бургас, а един в Свищов.

През месец март 2020 г. ще бъде осигуренa допълнителна възможност за подобряване на условията за модерни образователни услуги чрез допълнителни инвестиции в образователна инфраструктура. Близо 215 млн. лв. е общият ресурс за ремонт и ново обзавеждане на държавни и общински професионални училища и висши учебни заведения. С промяната на програмата ще могат да бъдат обновени още 8 училища в направленията ветеринарна медицина, горско стопанство, растениевъдство и животновъдство и още един университет. Близо 15 млн. лв. е предвиденият ресурс по мярката „Култура и спорт в училище“, като сред допустимите кандидати по нея са Националната гимназия за пластични изкуства и дизайн „Акад. Д. Узунов“ - Казанлък, към Министерството на културата, и Спортно училище „Юрий Гагарин“ - Бургас, към Министерството на младежта и спорта. Промяната на индикативната програма предвижда създаване и на нова процедура „Спорт в училище“ с ресурс от 2.5 млн. лв. Тя ще бъде достъпна от месец април 2020 г. и ще финансира доставка и монтаж на спортно оборудване и обзавеждане за вече ремонтирани професионални училища.

Очаква се да стартира и новата процедура, в рамките на която се планира с 20 млн. лв. да се достави медицински хеликоптер за въздушно спасяване и превоз на нуждаещи се пациенти, спасителни и донорски операции и да се осигури съпътстваща инфраструктура за използването му.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във