Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Отпускат 50 милиона евро за развиване на уменията и образованието в Европа

Европейският инвестиционен фонд  и Европейската комисия започват нов пилотен гаранционен механизъм за подобряване на достъпа до финансиране за физически лица и организации, които искат да инвестират в умения и образование. С пилотната схема в размер на 50 милиона евро ще се подкрепи финансиране за студенти и учащи, за предприятия, инвестиращи в повишаването на квалификацията на своите служители, и за организации, предоставящи образование и обучение.

Тази инициатива е от особено значение в трудното икономическо положение, в което се намират понастоящем европейските граждани и предприятията заради пандемията от коронавирус. С нея ще бъдат подкрепяни и студентите, както по време на кризата, така и след нея, за да се гарантира, че Европа може да се развива и да бъде на челно място в световното технологично развитие, да тласне напред своята икономика на знанието и да ускори икономическото си възстановяване.

"С потенциал да мобилизира 200 милиона евро под формата на инвестиции за развитие на образованието и уменията, пилотният гаранционен механизъм за умения и образование е основа за изграждане на по-устойчиви и приобщаващи общества и икономики, докато ЕС се възстановява от пандемията от COVID-19. С него може да се осигури необходимата подкрепа за развитието на възможностите за учене и на умения за някои от най-критичните сектори, като здравеопазването, образованието, сигурността, цифровата и зелената икономика. Отварянето на финансирането за учащи, предприятия и образователни организации ще позволи на възможно най-голям брой хора и предприятия да се възползват от предимствата. ", заяви заместник-председателят на Европейската комисия, отговарящ за утвърждаване на европейския ни начин на живот, Маргаритис Скинас. 

Заинтересованите финансиращи институции или доставчици могат да кандидатстват, за да станат финансови посредници и да участват в схемата, като отговорят на откритата покана за изразяване на интерес, публикувана от ЕИФ. Ще бъде осигурена безвъзмездна ограничена гаранция за първа „загуба“ с определен праг на тези, които съставят нови портфейли за дългово финансиране за студенти и предприятия.

Допустимите студенти и предприятия ще имат достъп до различни видове финансиране, като заеми, разсрочени плащания, заеми, свързани с доходите и т.н.) чрез специални финансови посредници, като например финансови институции, университети и центрове за професионално обучение, ползващи гаранция от ЕС. В крайна сметка, благодарение на гаранцията крайните бенефициери ще разполагат с по-лесен достъп до финансиране и при по-добри условия.

Инициативата ще бъде пилотна през 2020 г., но целта е тя да се превърне в интегриран европейски финансов инструмент след 2020 г. в рамките на следващата многогодишна финансова рамка на ЕС (2021—2027 г.). Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси също ще предостави подкрепа за изграждане на капацитет, за да спомогне за насърчаване на пилотната схема.

Facebook logo
Бъдете с нас и във