Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ОТНОВО ЗАМИРИСА НА ПОРЪЧКОВ СКАНДАЛ ПРИ ВОЕННИТЕ

Основателни ли са ширещите се твърдения, че между т.нар. ЗОП - Закон за обществените поръчки, и зобенето имало знак за равенство? Верният отговор вероятно е някъде в зоната на здрача. Във всеки случай, все в името на гръмко декларираната, но явно трудно постижима прозрачност на този закон, приет през юни 1999 г., досега той преживя четири ремонта. А в момента депутатите подготвят и петата му поредна промяна. Ако тя обаче стане факт, трите стокови борси у нас няма да викат ура. Защото пред тях ще бъде затворена една врата за печеливш бизнес, отворена през май миналата година. С направените тогава изменения в ЗОП сделките, извършвани на лицензираните публични пазари, бяха приравнени с търговете, провеждани по силата на същия закон. Така възложителите на обществени поръчки добиха правото освен чрез ведомствени търгове да избират доставчиците си и чрез стоковите борси, в чиито операции по правило не би трябвало да има скрито-покрито. Идеята бе с пускането на борсите в играта да се удари тесла на недоказуемите (но подозирани) комисиони, влизащи в джобовете на разнокалибрени чиновници, оторизирани да класират състезателите в многобройните конкурси за обществени поръчки, провеждани от министерства, агенции, общини и прочие формации, издържани от хазната.Очакванията за пресичането на порочната практика обаче явно не се оправдаха. Тази сряда, 26 ноември, на редовното заседание на парламентарната бюджетна комисия бе одобрено внесеното от финансовото министерство предложение сделките по ЗОП на стоковите борси да бъдат забранени. Както обясниха пред в. БАНКЕРЪ депутати, основният мотив на ръководеното от Милен Велчев ведомство за налагането на тази мярка е, че и борсовата търговия се оказала канал за източване на държавни пари.Дали това наистина е така може би ще се разбере от развоя на една сделка с мирис на скандал, в основата на която стои Министерството на отбраната (МО). Историята накратко е следната. На 19 август 2003 г., с решение N420 на военния министър Николай Свинаров, е открита процедура по Закона за обществените поръчки за доставка на 54 леки автомобила и 9 микробуса. Според същото решение операцията трябва да мине през Софийската стокова борса. На 25 август офертата на силовото ведомство е регистрирана на тържището от лицензирания брокер Йордан Калчишков, който е и щатен служител на МО. Но до реалното й разиграване не се стига. По неизвестни причини процедурата е замразена. Нещата се раздвижват отново едва на 7 ноември, когато министър Свинаров подписва ново решение за доставката, в което нанася няколко дребни корекции - броят на леките автомобили е увеличен на 58, на микробусите на десет, а размерът на изисквания гаранционен депозит е фиксиран на 5%, които се прибавят към изисквания от Софийската стокова борса 3% гаранционен депозит. Предвид последвалите събития е важно да се отбележи, че нито в първото, нито във второто решение на министерството фигурира изрично условие към бъдещите доставчици да представят банкова гаранция след спечелване на наддаването.Единайсет дни след решението на Свинаров от 7 ноември, на 18 ноември, на Софийската стокова борса са регистрирани две оферти - едната за покупката на 58 леки автомобила и другата за покупката на 10 микробуса. Интересното е, че в първата, срещу точката Гаранционни депозити, е записано на ръка изискването за 100-процентна банкова гаранция (нещо съвсем различно от гаранционния депозит), докато такова условие във втората липсва. И двете оферти са подадени от лицензирания брокер Атанас Петров от брокерската къща Ей Си Ти ЕООД, която този път, вместо споменатия Калчишков, е оторизирана от военното министерство да реализира сделките.На сесията на Софийската стокова борса, проведена на 20 ноември 2003 г., е разиграна сделката за доставката на 58-те леки автомобила, чиято начална покупна цена е определена от възложителя на 1.1 млн. лева. Регистрирани са само две насрещни оферти продава - едната с доста по-висока цена от 1.655 млн. лв. и втората, закована тъкмо на исканите 1.1 млн. лева. Втората заявка е направена от името на фирмата Индустриал комерс, официален дистрибутор на Хюндай у нас. При липсата на по-изгодни предложения от това на Индустриал комерс брокерът Атанас Петров логично затваря сделката за покупко-продажбата на автомобилите марка Хюндай, модел Соната. За целта, в деня на борсовата сесия, под номер 002637 е издаден и задължителният регистрационен фиш, в който надлежно е отбелязана цената на закупената стока - 1.1 млн. лева. Също на 20 ноември с платежно нареждане на Индустриал комерс по сметката на Софийската стокова борса е преведен и необходимият гаранционен депозит в размер на 88 хил. лева. Оттук насетне обаче започват разминаваниятаПротивно на Правилника на борсата, според който в срок от 24 часа след сключването на сделка трябва да се сключи и писмен договор за съответната покупко-продажба, в конкретния случай между брокера на Индустриал комерс и този на МО - Ей Си Ти ЕООД, такъв и до днес не е подписан. Създалата се патова ситуация провокира ответна реакция от страна на потърпевшия дистрибутор на Хюндай. На 25 ноември Индустриал комерс разпространи в медиите официалното си становище, в което между другото се казва:По наша информация от МО се подготвят за внасяне на нова оферта на Софийската стокова борса или за директни преговори с доставчик, като вече сключената с нас сделка трябва да бъде игнорирана. По всяка вероятност спесификацията на автомобилите ще бъде сменена за друга марка... В момента ние разполагаме на склад с необходимите автомобили, които по спесификация отговарят напълно на изискванията на МО, и очакваме оторизирани негови представители за сключване на договор. В противен случай имаме готовност да заведем дело за пропуснати ползи и нанесени щети. Също така ще сезираме всички инстанции, контролиращи изпълнението на разпоредбите на ЗОП. С голямо разочарование констатираме, че нарушаването на този закон се превръща в практика за МО.През тази седмица в. БАНКЕРЪ потърси от отбранителното министерство отговорите на няколко въпроса:Кои са причините, поради които не се сключва договорът с представителите на Хюндай? Какво ще се случи, ако се стигне до съд и арбитражът към Софийската стокова борса прецени, че неизправната страна по тази сделка е министерството? Кой ще спечели, ако ведомството бъде осъдено да плати солидни неустойки - някой висш служител там или редовият данъкоплатец?От пресцентъра на МО отговориха, че по мнение на експерти от дирекция Управление на доставките сключен договор няма, тъй като от Индустриал комерс не са внесени необходимите банкови гаранции. Поне такава официална информация била получена във ведомството от страна на ръководството на Софийската стокова борса. Няма обаче отговор на въпроса за какви банкови гаранции, за какви пет лева иде реч, при положение че Индустриал комерс ЕООД е внесло по сметката на борсата изисквания гаранционен депозит за сделката в размер на 88 хил. лева? Тази загадка засега остава.

Facebook logo
Бъдете с нас и във