Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ОТНОВО КЪРПЯТ ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА

Съвсем скоро Народното събрание трябва да гласува на първо четене проект за изменение и допълнение на Закона за туризма.
Документът бе внесен преди началото на новата сесия от жълтия Пламен Моллов и миналата седмица успешно мина през цедката на Комисията по местно самоуправление и благоустройство. Депутатите подкрепиха предложенията за промени и без гласове против, а само с два въздържал се комисията пусна промените за гласуване в пленарната зала.
С подготвените корекции се въвеждат нови видове туристически обекти: предлага се наименованията на съществуващите сега самостоятелни стаи и къщи да се променят съответно на стаи за гости и къщи за гости. Проектът предвижда и разграничаване на дейността на туроператорите и туристическите агенти в съответни категории (А и В) в зависимост от услугите, които извършват. Целта, според вносителите, е уеднаквяване на норматива с практиката на страните в ЕС. По този начин ще се гарантира по-добре сигурността на туриста и услугата, която той получава, ще има по-добро качество, твърдят те.
Проектозаконът посочва и документите, които трябва да бъдат представени от съответните туристически сдружения, за да бъдат вписани в Националния туристически кадастър, след което ще им бъдат издавани съответните удостоверения. Този документ е изключително важен, тъй като по него ще може да се кандидатства за финансиране от европейските фондове.
Ще бъде регламентирана и дейността на туристическите информационни центрове. Една от съществените промени е възможността кметовете на общини да могат да контролират дали съответният туристически обект е категоризиран, или не. В прерогативите им попада и да осъществяват проверки за броя на реализираните нощувки в съответния обект. Идеята е по този начин да се контролира събирането на туристическите такси, тъй като парите от тях трябва да се харчат само за дейности за развитието на туризма, посочени в Закона за туризма и в Закона за местните данъци и такси.
Проектът беше обсъден преди месец и от представителите на браншовите организации в туризма. Те пък се обединиха около становището, че измененията едва ли ще свършат много работа, тъй като отдавна пледират за изцяло нов закон.
Според Цветан Тончев, председател на Българската туристическа камара, досега корекциите на стария закон са 12 и въпреки това той не изглежда особено поправен. Според него е недопустимо да отпадне категоризирането на ресторантите, които са извън хотелските комплекси, тъй като поставя в неравни условия коректните собственици на хотели с ресторанти. По време на дебата всички представители на бранша бяха единодушни, че подобно снижаване на критериите ще бъде пагубно за целия продукт.
Мненията на браншовиците се разминаха по повод на срочното категоризиране за пет години на туристическите обекти.
Напрежение се създаде и около разделянето на туроператорите и турагентите на категории А и Б, според вида дейност. Зад тази промяна логично застанаха единствено големите туроператори, които подкрепиха идеята на вносителите на законопроекта.
Очевидно браншът едва ли ще приеме еднозначно новите промени и отново ще има гласове против. За никого обаче не става ясно каква е причината този безкрайно прекрояван и кърпен закон да не бъде подменен с изцяло нов, действително съобразен с изискванията на общността, чийто член уж сме и ние.

Facebook logo
Бъдете с нас и във