Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Отчуждават частни имоти за изграждане на скоростните жп линии

Правителството взе решения за отчуждаване на имоти, необходими за модернизация и изграждане на железопътни линии по основните направления.

Решенията на кабинета могат да бъдат обжалвани в пред административния съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването им на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Едното решение се отнася до отчуждаване на имоти – частна собственост заради изграждане на обект „Модернизация на железопътната линия София - Пловдив, жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин - Септември“; участък Ихтиман - Септември, в урбанизираната територия на село Момина клисура, община Белово, област Пазарджик.

Средствата за обезщетяване на собствениците, респективно правоимащите лица, на засегнатите имоти са предвидени в сключения договор за безвъзмездна финансова помощ за проекта, финансиран чрез Механизма за свързване на Европа.

Второто решение на правителството е свързаност проекта за модернизацията на жп участъка „гара Волуяк - гара Петърч“. Трасето е част от проекта „Модернизация на железопътната линия София - Драгоман - сръбска граница: участък Волуяк - Драгоман“. Терените се намират в землището на с. Петърч, община Костинброд. Средствата за обезщетяване на собствениците или правоимащите лица на засегнатите имоти - частна собственост, са за сметка на Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във