Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ОТЧЕТИ

ПОЛИМЕРИ - ОТЛИЧНИКЪТ НА ПАЗАРА Девненското предприятие Полимери успя да изпрати първото шестмесечие на тази година с печалба от 4.07 млн. лв., при положение че само година по-рано то отчете загуба от 273 хил. лева. Така компанията поднесе една от приятните изненади за полугодието. Приходите от продажби на дружеството са се увеличили от 9.27 млн. на 17.92 млн. лева. Разходите му също са нараснали, но значително по-малко - от 10.07 млн. на 15.46 млн. лева. Дългосрочните му задължения пък са 7.6 млн. лева. Полимери е единственият производител в страната на химически продукти, базирани на хлоралкална електролиза (натриева основа, хлор, солна киселина и други) - поливинхлорид, драйбленд, гранулат и латекс и други. Основният капитал на дружеството е 5.3 млн. лева. АКБ Корпорация държи контрола над девненското предприятие с дял от 60.58 процента. Българска холдингова компания пряко и чрез свързани лица притежава 27.63%, а останалите акции са в ръцете на дребни акционери. КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС ПЛАВА УСТОЙЧИВООбщите приходи на Кораборемонтен завод Одесос - Варна, за полугодието са се увеличили от 16.3 млн. лв. за същия период на 2004-а до 19.3 млн. лева. Печалбата на дружеството пък скочи от 2.9 млн. на 4.5 млн. лева. Разходите му също са нараснали, но по-скромно - с 1.5 млн. до 14.9 млн. лева. Неразпределената печалба на Кораборемонтен завод Одесос е 10.9 млн. лева. Акционери в дружеството са: КРЗ Инвест (43%), Холдинг Варна А (22%), Индустриален Холдинг България (18%) и група физически лица. През април Кораборемонтен завод Одесос заедно с Индустриален холдинг България и Пласко инвестмънтс лимитед учредиха дружеството Одесос ПБМ. То е с капитал 5.28 млн. лв. и се занимава с извършване на пристанищни услуги и съпътстващи дейности на кораби и сухоземни транспортни средства. АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ НАМАЛЯВА ПРИХОДИТЕ СИАлбена инвест холдинг приключи първото полугодие с печалба от 1.18 млн. лв., показва междинният неконсолидиран отчет на дружеството, предоставен на БФБ-София. През същия период на 2004-а тя е била 1.34 млн. лева. Приходите от продажби на холдинга са намалели значително - от 246 хил. на 83 хил. лева. Разходите му също са се стопили с 29% - до 380 хил. лева. Дружеството изплаща редовно дивиденти - неговите акционери получават възнаграждение почти всяка година. За 2004-а те ще получат брутен дивидент от 0.10 лв. на акция. Основният капитал на дружеството е 5.5 млн. лева. Негови собственици са курортното дружество Албена (44%) и група физически и юридически лица. От своя страна Албена Инвест Холдинг е собственик на 20.57% от капитала на Албена АД. Той притежава диверсифициран портфейл от акции на над 20 български компании в областта на туризма, машиностроенето, дървообработващата, мебелната и текстилната промишленост, строителството и др. Холдингът държи контрола в Соколец Боровец, Дуло - Полимер, РМД Добрич Текс, Екопласт, Албена Автотранс, Фабрика за бутилиране на пиво, Информационни технологии Албена, Идис, Бряст - Д, Торготерм, Алфа Консулт 200, Добруджански текстил, Хемустурист, Пишещи машини, България 29 и Бета Консулт 200. РИЛА БОРОВЕЦ С ДВОЙНО ПО-НИСКА ПЕЧАЛБАПечалбата на туристическата компания Рила Боровец за първите шест месеца е намаляла двойно в сравнение със същия период на миналата година - от 919 хил. на 415 млн. лева. Приходите от дейността на дружеството също са спаднали, но сравнително слабо - от 3.3 млн. на 3.15 млн. лева. Разходите му пък са се увеличили от 2.4 млн. на 2.7 млн. лева. Дълготрайните активи на курортната компания са нараснали със 7 млн. лв. - до 17.2 млн. лева. Дружеството е натрупало загуба от 683 хил. лв. и има неразпределена печалба от 758 хил. лева. Дългосрочните му задължения са 6.3 млн. лв., а краткосрочните - 9.6 млн. лева. Рила Боровец е с основен капитал от 156 хил. лв., който е разпределен между регистрираната в Лихтенщайн фирма Балкантурист Лимитед (51%) и Ем Джи Елит Холдинг (43%), а останалите акции са в ръцете на група физически лица. На 21 юли бяха вписани промени в съвета на директорите на компанията. Като негови членове бяха заличени МГ Рийл Истейт АД и Балкантурист Хотелс енд РезортсАД , представлявани съответно от Емил Цветков Василев и Недялка Сандалска, която бе и изпълнителен директор. В директорския борд влезе Би ти девелопмент сървисиз ЕАД, представлявано от Светлана Боянова Георгиева. Тя зае и овакантеното от Сандалска място на изпълнителен директор.Дружеството притежава четиризвездния хотел Рила в зимния курорт Боровец. Той предлага 256 луксозни стаи, два апартамента, два мезонета, както и 266 студиа с напълно обзаведен кухненски бокс. СЛЪНЧЕВ ДЕН ПРИКЛЮЧВА НА ЗАГУБАВарненското курортно дружество Слънчев ден е изпратило първото полугодие на тази година със загуба от близо 1.7 млн. лева. Това става ясно от консолидирания му отчет, предаден на БФБ-София. Приходите от дейността му са 7.7 млн. лв., докато разходите му достигат до 9.4 млн. лева.То има и непокрита загуба от близо 8 млн. лева. Дългосрочните му задължения пък са 65.5 млн. лева. Дружеството се управлява от Георги Гергов, който е едноличен собственик на Съни тур - мажоритарния акционер на Слънчев ден. Слънчев ден има две дъщерни дружества, чиято дейност е отразена в консолидирания му отчет. Това са придобитият през есента на миналата година ЦУМ АД - София и Търговски дом АД - Варна. Фирмата прояви интерес към столичния петзвезден хотел Хилтън, но впоследствие се отказа от покупка заради високата му цена. Слънчев ден се занимава с морски рекреативен, балнеоложки и конгресен туризъм. Само през тази година българските туристи, които посещават комплекса, са 114.3% повече. Основни негови конкуренти са хотелски комплекси, работещи най-вече по Северното Черноморие (Ривиера, Св. Константин и други). Три немски туроператорски фирми - LTU Touristik, Kur Club и BG Tours, имат над 10% дял в оборота на курортното дружество. Съни тур ЕООД приватизира 55% от капитала на Слънчев ден през декември 1999 година. Останалите акции на курортното дружество са в ръцете на Цветомир Георгиев Гергов - 20.39%, Тодор Георгиев Гергов - 20.00%, и други лица (общо 4.61 процента). За разлика от дружеството майка, ЦУМ АД е реализирало печалба от 467 хил.лева. Капиталът му е 138 653 лева. ЕМКА ИЗЛИЗА С БЛИЗО МИЛИОН НА ЗЕЛЕНОРегистрираното в Севлиево дружество ЕМКА, единственият производител на емайлирани медни проводници у нас, е приключило полугодието с печалба от 918 хил. лева. За сравнение, през същия период на миналата година то е отчело загуба от 408 хил. лева. Приходите от дейността му са се увеличили с над 3 млн. лв. и са достигнали близо 14 млн. лева. Разходите му също са скочили - от 15.5 млн. на 20.8 млн. лева. Дългосрочните задължения на предприятието са 4.5 млн. лв. - с 3 млн. лв. повече спрямо предишната година. Осем миноритарни акционери от пролетта се опитват да продадат на смесен закрит аукцион акциите си, които представляват 12% от капитала на дружеството.Те са недоволни от мажоритарния собственик.Капиталът на севлиевската фирма е разпределен между РМД Кемп (38.73%) и Индустриален капитал холдинг (33.41%). РМД-то придоби повече от една трета от капитала на Емка на 30 април 1999 г., като плати за това 2.4 млрд. стари лева. В деня на подписването на приватизационния договор бяха платени 10% от цената, а останалите 90% са разсрочени за период от десет години. Договорено е половината от тях да бъдат платени с непарични платежни средства. М + С ХИДРАВЛИК С ПО-ВИСОКИ РАЗХОДИНеконсолидираната печалба на М+С Хидравлик АД - Казанлък, за първите шест месеца на тази година се е стопила в сравнение с предишната - от 2.45 млн. на 1.64 млн. лева. Въпреки това приходите от дейността му са се увеличили с 5 млн. лв. - до 27.6 млн. лева. Разходите му обаче също са нараснали с тази сума, достигайки до 25.3 млн. лева. Дружеството има неразпределена печалба от 1.6 млн. лева. Дългосрочните му задължения пък са 11.2 млн. лева. Дружеството се занимава с производство на хидромотори. Стара планина холд държи най-много от неговия капитал - 30 процента. Останалите акции са разпределени между М + С 97 (24%), Индустриален капитал Холдинг (22%) и група физически лица. ПРОУЧВАНЕ НА ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ ИЗЛИЗА НА ПРЕДНИ ПОЗИЦИИ Над два пъти се е увеличила печалбата на плевенското дружество Проучване на добив на нефт и газ за първото шестмесечие на тази година. Тя е скочила от 848 хил. на 2.8 млн. лева. Това показват междинният неконсолидиран отчет на компанията, предаден на БФБ-София. Приходите от дейността й са намалели леко - от 8 млн. на 7.9 млн. лева. Разходите за дейността пък са се свили с близо 900 хил. - до 6.1 млн. лева. Дружеството има неразпределена печалба от 1.8 млн. лв. и непокрита загуба от 659 хил. лева. На 21 юли правителството му даде разрешение да търси нефт и газ в блок Шабла, разположен в северната част на Българския черноморски шелф. Основният капитал на компанията е 873 хил. лева. Нейни собственици са Химимпорт (49%), Интер Ръбър Хеми (35%) и Интерком ойл (5 процента). На общо събрание на акционерите на 29 юли бяха направени промени в надзорния съвет на дружеството. За нов член бе избран Юлиан Валентинов Радев. Той участва в управлението на Енергопроект и Винпром Шато Аида и притежава акции от дружеството Химимпорт Лега Консулт. Радев зае мястото на Калин Николов Клисаров.

Facebook logo
Бъдете с нас и във