Банкеръ Daily

Управление и бизнес

От "Стара планина холд" предвиждат ръст с 14.7% на инвестициите през 2021 г.

Продажбите и резултатите бяха сериозно засегнати от влиянието на глобалната икономическа криза, съобщават от групата "Стара планина холд" АД. Първото полугодие приключи със значителен спад на нетните приходи от продажби в размер на 16.4 процента. Най-голямо понижение е отбелязано през второто тримесечие (-22,9%), като само през май спадът достигнал 35.8% на годишна база. 

Очакваният спад на продажбите на групата през второто полугодие е от порядъка на 7% спрямо същия период на 2019 година, отбелязват от "Стара планина холд" АД. През 2020-а годишните продажби на предприятията от групата ще достигнат около 198 млн. лева. Това би довело до спад от 11.8% в сравнение с миналата година. 

През последните три месеца на тази година за първи път се отбелязват минимални и нестабилни ръстове в продажбите спрямо същия период на миналата година. Въздействието на пандемията от Ковид-19 върху индустрията в световен мащаб се очертава да бъде дълготрайно и всеобхватно. Очакванията са промишлеността у нас да бъде силно засегната поради сериозния спад на поръчките, затруднените доставки на материали и спедицията на продукцията. Секторите от индустрията, в които оперират предприятията от групата "Стара планина холд" АД, са силно уязвими поради високата икономическа обвързаност с икономиката на Европейския съюз. 

В резултат на предприетите от мениджмънта антикризисни мерки се предвижда финансовият резултат на групата за тази година да се запази близо до нивата от 2019-а, като положителен елемент във финансовото състояние на групата е ниската външна задлъжнялост, подчертават от холдинга.

Нетната печалба на "Стара планина холд" АД за тази година ще превиши 5 млн. лева, което означава, че за 24-та поредна година част от нея ще може да бъде разпределена като дивидент за акционерите на холдинга. Това предвиждане се основава на постигнатите резултати през тази година, бизнес плановете на предприятията за 2021 г. и очакванията за основните пазари. Тези резултати са в пряка зависимост от процесите на икономиката в еврозоната, която показва сериозен спад на доверието в индустриалното производство.

Равнището на износ е в пряка зависимост от пазарите, на които продава групата – основно в Европейския съюз. Икономиката на ЕС продължава да е изложена на рискове от понижение, като освен голямото сътресение, предизвикано от въведените от правителствата ограничителни мерки срещу пандемията, негативно влияние ще оказва все още несигурният изход на търговския спор между САЩ и основните им търговски партньори, както и очертаващият се твърд Brexit. Макроикономическата перспектива вероятно няма да се подобри значително, което отразява продължаващата несигурност и слабост в повечето индустриални сектори. Тази несигурност може да доведе до нарастваща заплаха от протекционизъм и напрежение в глобалната търговия, а това ще се отрази върху стабилността на бизнеса.

Мениджърите на "Стара планина холд" АД предвиждат бавният ръст в консолидираните приходи от продажби от последните месеци на 2020 година да продължи и през 2021 година, като през първото полугодие се очаква той да бъде 5.4 процента. Но има по-голям оптимизъм по отношение на продажбите през второто полугодие, когато се очаква ръст от 8.8% на годишна база. При тези показатели предвижданията са през 2021 година приходите от продажби в групата да достигнат 211 млн. лева. Въпреки очертаващият се ръст на продажбите е възможно финансовият резултат да отбележи спад от порядъка на 12-14%, което се дължи на изпреварващия ръст на разходите за труд при запазване на броя на наетите лица.

"Не можем да отминем една сериозна причинита за отрицателно влияние на финансовите резултати, каквато е продължаващото непазарно определяне на значителна част от компонентите на цената на електроенергията и антипазарното поведение на големи производители и търговци на електроенергия", отбелязват от холзинга.

От холдинга определят като основна задача и през 2021 година запазването на основните и разширяване на присъствието на новите пазари. То пък е свързано с добри цени, високо качество, къси срокове на доставка и разширяване на гамата от продавани продукти, съобразно специфичните изисквания на клиентите. Инвестициите в цялата група на "Стара планина холд" АД през тази година достигнаха близо 16 млн. лева. В тези условия предприятията от групата планират през 2021 година над 14.7% ръст на инвестициите, които да доведат до въвеждането на нови продукти, по-висока производителност и съответно по-добро заплащане на заетите лица.

Производителността на труда през тази година се е увеличи с 1.2 процента. През 2021 година се предвижда запазване броя на заетите лица при ръст на производителността на труда с 2.7% и на средната месечна работна заплата с 5.7 на сто. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във