Банкеръ Daily

Управление и бизнес

От софтуерния бранш са против увеличението на осигурителния доход

Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), която представлява един от най-иновативните, жизнеспособни и конкурентоспособни в глобален мащаб сектори на българската икономика, пак се обяви срещу увеличението на осигурителния доход.

Тази своя позиция асоциацията е изразила в публично писмо до служебните министри на социалната политика и финансите Гълъб Донев и Асен Василев.

Към днешна дата в сектора са заети над 34 хиляди висококвалифицирани специалисти, част от крехката новосформираща се средна класа, които солидарно създават устойчивия гръбнак на обществото. Компаниите, в които тези специалисти се трудят и създават своя интелектуален продукт, допринасят към бюджета с над 4% от БВП и заплащат едни от най-високите осигуровки и данъци в България (един зает в сектора генерира за бюджета повече от 22 400 лв. под формата на данъци и осигуровки, което е три пъти повече от средното за страната). Позитивното развитие на българската софтуерна индустрия обаче не бива да се тълкува като даденост, а да бъде обект на активна грижа, ежедневна работа, но и дългосрочно планиране и визия, в непосредствен диалог между държавата и бизнеса, посочват от асоциацията. „Компаниите, обединени в БАСКОМ, следят с тревога непрекъснато завръщащата се в обществения дневен ред тема за увеличение на максималния осигурителен праг, необосновано с анализ и оценка както на текущата бизнес среда, така и на очакваните последствия.“
От асоциацията изразяват категоричното си несъгласие с идеите за повишаване на максималния осигурителен праг в обмисляните два варианта – на 3300 лв. и на 3600 лева. "Убедени сме, че прибягването до най-лесното решение – посягане върху доходите на заетите в секторите изцяло на светло и опериращи при прозрачни условия и високи етични стандарти, не е устойчивото решение.“
От БАСКОМ настояват за започване на диалог между асоциацияна и Министерството на труда и социалната политика, който да включва следните насоки:

(1) Анализ на структурата на заетите в сегмента на високите доходи. Анализ на съществуващите политики за привличане и задържане на повече висококвалифицирани служители в секторите с висока добавена стойност. Сериозен обществен дебат как повече сектори да тръгнат по доказано успешния път на българската софтуерна индустрия. Предложения за увеличаване базата на заплащащите обоснован МОД, вместо постъпателно свиване на този сегмент и съмнителен финален финансов резултат.

(2) Предложения за свиване на сивия сектор, който доминира в множество браншове.

(3) Предложения за това как нивата на осигуряване в България да са адекватни на услугата, която се получава в замяна. Например огромната част от софтуерните компании са въвели допълнително медицинско осигуряване и не ползват полагащите им се държавни пакети. Същото е и с бъдещите пенсии.

(4) Разработване и въвеждане на механизъм за стимулиране на развитие на високо-технологични фирми и стартъпи чрез привличане на водещи специалисти, като за целта се разработи пакет от данъчни облекчения, включително диференциран подход за намаляване (или освобождаване за известен период) на осигуровки и данък общ доход.

От БАСКОМ настояват към темата да се подходи професионално и с визия, а не чрез противопоставяне на хората с високи доходи на тези с ниски такива и в частност на пенсионерите. Мнението на асоциацията е, че е важно да се има предвид, че дългосрочната предвидимост на данъчно-осигурителната рамка е ключов фактор и при всяка чуждестранна инвестиция. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във