Банкеръ Daily

Управление и бизнес

От "Сименс" са несъгласни с начина на провеждане на процедурата за мотрисите на БДЖ

Заявяваме категоричното си несъгласие с начина на провеждане на процедурата, мотивите за прекратяване и поведението на другите участници. Това е официалната позициа на "Сименс Мобилити” ЕООД във връзка с решението на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД от 5 април 2021 г. за прекратяване на процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на до 16 броя новопроизведени електрически мотрисни влака за нуждите на „БДЖ - Пътнически превози” EООД” поради неявяване на двама от кандидатите и наличието на само една подходяща оферта.

В съобщението от “Сименс Мобилити” ЕООД до медиите се казва, че дужеството е взело участие във всички етапи от процедурата добросъвестно и в интерес на успешното й провеждане и завършване, предоставяйки цялата необходима документация и стремейки се да удовлетвори в максимална степен интереса на Възложителя. "По време на преговорите направихме всичко възможно, за да отговорим на поставените въпроси и да предложим адекватни и съвременни решения в отговор на всички изисквания на Възложителя относно пътническия комфорт, функционалността, удобството и сигурността. Наред с това, въпреки затрудненията заради пандемията и отмяната на специализираните изложения, осигурихме възможност на представители на Възложителя да разгледат наживо предложения от нас влак, като същият модел беше използван за тестове в България."

Според официалната позиция от фирмата "сериозно недоумение буди фактът, че въпреки подадените първоначални оферти за участие в търга от нашите конкуренти в процедурата в лицето на компаниите „Алстом“ и „Щадлер“, последните две не се явиха, не изпратиха свои представители и практически не взеха участие в етапа на провеждане на преговорите. В същото време двете компании не са уведомили официално Възложителя за промени в тяхната позиция, нито са оттеглили своите оферти, както изискват добрите бизнес практики. В резултат от негласния отказ от тяхна страна, “Сименс Мобилити” ЕООД остана единствен участник допуснат до оценяване и класиране, и бе предложен за изпълнител на поръчката за доставка на електрически мотриси от компетентната тръжна комисия."

В съобщението се казва, че "за “Сименс” (в частност “Сименс Мобилити”) като компания, която е активна на глобалния пазар вече над 170 години, е изключително важно да работи в условия на прозрачност, почтеност и лоялна конкуренция. Именно това са и основните принципи, залегнали в Закона за обществените поръчки, които гарантират целесъобразното разходване на бюджетни средства от държавни компании. Затова за нас остават необясними мотивите на двете горепосочени компании да се откажат от участие в процедурата без предварително уведомление, възпрепятствайки процеса на преговори, което от своя страна доведе и до решението на ръководството на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД да прекрати процедурата поради липса на конкуренция."

"Ние сме убедени, че подобни действия не са съвместими с добрите бизнес практики както в България, така и по света. Смятаме, че неетичното поведение на двете компании „Алстом“ и „Щадлер“ по време на провеждането на тръжната процедура е мотивирано от намерението им „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД като Възложител да бъде изправена пред необходимостта от прекратяване на процедурата и евентуално обявяване на нова такава, при различни условия", пише в становището.

Във връзка с горното от “Сименс Мобилити” ЕООД заявяват, че ще продължат да отстояват принципите на етичния бизнес и в бъдеще, с всички предвидени от закона средства, водени от убеждението, че подобни неетични практики вредят сериозно на имиджа на страната ни като добро място за развиване на бизнес.

Последното съществено обновяване на подвижния състав на БДЖ чрез закупуване на нови мотриси е от периода 2005 – 2010 година. "За съжаление, оттогава не е проведена нито една успешна тръжна процедура за закупуване на нови мотриси, след като през 2018 г. беше открита и впоследствие прекратена друга процедура за доставка на 42 броя нови мотрисни влака за нуждите на „БДЖ - Пътнически Превози“ ЕООД”.  Подобно забавяне в процеса на обновяване чрез закупуване на нов подвижен състав е за сметка на българските граждани, както и в ущърб на БДЖ, които от една страна полагат усилия да възродят имиджа си като национален превозвач, предлагащ комфорт, безопасност и бързина, а от друга страна биват поставяни в ситуации, в които са принудени да взимат решения, противоречащи на собствения им стремеж за развитие", се посочва в позицията на "Сименс Мобилити” ЕООД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във