Банкеръ Daily

Управление и бизнес

От септември ще отпаднат 12 документа на хартия

От септември 12 документа на хартия ще отпаднат при искане на услуга от администрацията. Чиновниците ще могат да си ги вземат от 8 регистъра. Това заяви след заседанието на правителството вицепремиерът Томислав Дончев. Той обясни още, че днес се поставя началото на административната реформа.

Освен за гражданите, отпадането на тези услуги ще имат голямо значение и за бизнеса и за новите инвеститори, каза Дончев. В някои случаи само разрешителните режими от типа на смяна на предназначението на земя и други отнема две години, а в някои случаи и три. 

На въпрос на журналисти за това кога ще отпадне свидетелството за съдимост на хартия, Дончев обясни, че може да стане по-рано от септември. Изисквало се обаче промяна в 40 закона, в които се регламентира предоставянето на свидетелство за съдимост от гражданина.

Шефът на държавната агенция "Електронно управление" Росен Желязков поясни, че промяната ще се направи с един закон, който ще измени текстовете в 40-те. Вместо изискването гражданинът да предостави свидетелство за съдимост, ще се впише, че това е работа на администрацията и чиновникът ще удостоверява, че е издал такова свидетелство с електронен подпис. Това се прави за защита на регистрите, стана ясно от думите му.

Дванадесетте документа са:

удостоверение за вписани в регистър БУЛСТАТ обстоятелства, издавано от Агенцията по вписванията;

удостоверение за вписванията, отбелязванията или заличаванията по партида на юридическо лице в Имотния регистър, издавано от Агенцията по вписванията;

удостоверение за вписванията, отбелязванията или заличаванията по партида на физическо лице в Имотния регистър, издавано от Агенцията по вписванията;

удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър, издавано от Агенцията по вписванията;

удостоверение за наличие или липса на задължения за публични държавни вземания, събирани от митническите органи, издавано от Агенция „Митници“;

удостоверение за семейно положение, издавано от общинска администрация;

удостоверение за съпруг/а, деца, издавано от общинска администрация;

удостоверение за брак, издавано от общинска администрация;

удостоверение за наличието или липсата на задължения, издавано от Националната агенция за приходите;

удостоверение обр. УП-7 за размер и вид на пенсия/и и добавка/и, издавано от Националния осигурителен институт;

удостоверение обр. УП-8 за доход от пенсия/и и добавка/и, издавано от Националния осигурителен институт;

удостоверение за признаване на придобито висше образование в чужбина, издавано от Националния център за информация и документация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във