Банкеръ Daily

Управление и бизнес

От „М+С Хидравлик“ очакват повишаване на продажбите до около 162 млн. лева

Консолидираните приходи от продажби на „М+С Хидравлик“ АД през четвъртото тримесечие на миналата година с натрупване са нараснали до 153.20 млн. Лева. За същия период година по-рано те са били 104.63 млн. лева, което представлява ръст с около 46 на сто.

Повишени са и разходите по дейността, като принос за това имат всички икономически елементи. С най-голямо повишение са харчовете са материали, външни услуги и възнаграждения. Повишават се и запасите от продукция и незавършено производство.

В консолидираните отчети са включени „М+С Хидравлик“ АД и неговите дъщерни дружества „Lifam Hidravlika“ doo, Сърбия, която е специализирана в производството на хидравличи сервоуправления и клапани, и собствената търговска фирма „M+S Hydraulic“ GmbH в Германия.

Въпреки несигурната обстановка очакванията на мениджърите на групата за 2022 година са за повишаване на нетните приходи от продажби до около 162 млн. лева, както и по-високи разходи за възнаграждения.

Няма значими събития от началото на финансовата година, които да са оказали влияние върху резултатите във финансовия отчет, отбелязват от групата.

Заводът за хидравлични елементи и системи се намира в Казанлък. Той произвежда пълна гама от нискоскоростни хидравлични мотори с висок въртящ момент, които намират широко приложение в селскостопанската промишленост, транспорта и машиностроенето. Компанията е водещ производител на нискоскоростни, високо моментни, орбитални, хидравлични мотори, хидростатични сервоуправления, клапани, спирачки и аксесоари за тях.

Продукцията на дружеството е експортно ориентирана, като компанията държи значителен дял от световния пазар на хидравлични мотори.

От компанията  продължават внимателно да следят развитието на ситуацията с разпространението на коронавируса и да поддържат мерки за намаляване на риска и последствията от пандемията, съобщават от фирмата. 

Дружеството е публична компания, чиито акции се търгуват на „Българска фондова борса“ АД. Акциите му са включени в официалния борсов индекс BGTR30, както и в три от индексите на Dow Jones Wilshire indices.

В момента най-големите акционери са "Стара планина холд" АД, който контролира 30.61% от капитала, "Индустриален капитал холдинг" АД е с дял от 22.16%, "М+С 97" АД - с 23.86%, а останалите книжа са собственост на по-малки инвеститори.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във