Банкеръ Daily

Управление и бизнес

От "Елхим - Искра" прогнозират годишен ръст от около 8% на приходите от продажби

През първото тримесечие на тази година производителят на акумулатори "Елхим – Искра" АД има нетни приходи от продажби в размер на 9.22 млн. лв., което е ръст от 13.5% спрямо същия период на миналата година. Основно това се определя от повечето продажбите на произвежданите от дружеството изделия (акумулаторни батерии и елементи), съобщават от фирмата. В началото на 2020 г., когато през март в резултат на предприетите мерки за преодоляване на кризата с Ковид-19, в много европейски държави бе предприето пълно затваряне на бизнеса, износът на дружеството бе напълно блокиран. Но в първите три месеца на 2021 г. макар и при нарастваща трета вълна на вируса, бизнесът в Европа и Русия остана отворен и това даде възможност за ръст в продажбите на завода в Пазарджик.

Брутната печалба за периода между януари и март е 380 хил. лева.

Резултатите от първо тримесечие на годината дават основание за потвърждение на направените по-рано прогнози за годишен ръст от около 8% по отношение на приходите от продажби, подчертават от "Елхим - Искра". Мениджерският екип на дружеството планира за първо полугодие на 2021 г. приходите от продажби да нарастнат с около 20% спрямо първо полугодие на миналата година (през второто тримесечие на 2020 г. бе отчетен най-лошия резултат по отношение на приходите от продажби за 2020 г.). Тези прогнози са заложени в оптимистичния сценарий за развитие на дружеството. Това предполага минимизирано въздействие на негативните последици от мерките срещу Ковид-19, които се отразяват на икономическата активност и търговията и представляват сериозен низходящ риск за световната икономика.

Рисковите фактори,

които могат да оказват влияние върху дейността или финансовите резултати на "Елхим – Искра" АД, се определят от едновременното въздействие на две отделни категории риск. Първата е систематичния риск, който се генерира от икономическата среда, в която дружеството осъществява своята дейност. Втората е несистематичния риск, специфичен за естеството на дейност и пряко засягащ дейността на дружеството.

Продажбите на "Елхим – Искра" АД в по-голямата си част ( 93% ) се реализират на международни пазари. Този факт определя силна степен на обвързаност на резултатите на фирмата (приходите от продажби) от състоянието и темповете на развитие на икономиките на европейските държави, както и на Русия, Украйна, Беларус и други.

Освен външните пазарни рискове и рисковете от задълбочаващи се геополитически конфликти, като този в Украйна, като най-сериозен риск за дружеството до края на финансовата 2021 г. си остава рискът от въздействие на мерките, които могат да бъдат наложени в бъдеще за ограничаване на Ковид -19. Но това към настоящия момент може да се определи и като основен риск за растежа на световната икономика в глобален мащаб. Прогнозите за икономическите последствия от тази криза са все още много непредсказуеми.

Други рискови фактори, които могат да дадат сериозно отражение върху разходите, респективно приходите от продажби до края на годината, са резки промени в борсовите цени на основните материали, влагани в производството на акумулаторни батерии и на цените на енергийните ресурси използвани от дружеството /електроенергия и природен газ/.

 

Без дивидент

Редовното общо събрание на акционерите на "Елхим – Искра" АД ще се проведе на 12 май. Мениджърите предлагат да не се разпределя печалба за 2020 година. Сума в размер на 545 000 лева от натрупаната неразпределена печалба за минали години да бъде отнесена във фонд "Резервен". А реализираната през миналата година загуба в размер на 312 194.21 лв. да бъде покрита със средства от неразпределена печалба за минали години.

Акционерите не получиха дивидент и за 2019 година. Тогава фирмата приключи с печалба от 447 хил. лева. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във