Банкеръ Daily

Управление и бизнес

От днес тютюнопроизводителите кандидатстват по помощта de minimis

До 15 август производителите на тютюн могат да подават документи за подпомагане по помощта de minimis, с която ще се компенсират част от производствените разходи за отглеждане на тютюн.

Финансовото подпомагане е насочено към тютюнопроизводители, които не получиха de minimis в началото на 2022 г., тъй като не отговаряха на условията по схемата. Към момента тези стопани са вписани в регистъра на тютюнопроизводителите за 2022 г. и имат реализирани количества от произведения през 2021 г. тютюн.

Заявленията за подпомагане ще се приемат в Областните дирекции на Държавен фонд ”Земеделие“. Документи се подават по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец, както и по адреса на регистрация на фирмите. Кандидатстването става лично или чрез упълномощено лице след представяне на нотариално заверено пълномощно по образец, изготвен от Държавен фонд "Земеделие".

Утвърденият бюджет по схемата е в размер на 360 000 лева. Помощта се предоставя за площ, а определената ставка е в размер на 120 лв./дка (1200 лв./хектар).

Срокът за изплащане на помощта е до 31 август.

Общият размер на предоставените на едно лице или предприятие помощи по схема de minimis не може да надхвърлят левовата равностойност на 25 000 евро за период от три последователни финансови години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във