Банкеръ Daily

Управление и бизнес

От ДКЕВР отказаха да подадат оставки

Председателят на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) Боян Боев и двама от членовете й Еленко Божков и Лиляна Младенова отказаха да подадат оставка, след като вчера за това ги призова служебният министър на икономиката и енергетиката Васил Щонов. Той ги обвини, че през последните една, две години комисията и в частност те са допуснали твърде много грешки, с политическите си изказвания и неефективни действия, което е довело до сегашната криза в енергийната система. Вицепремиерът Екатерина Захариева уточни, че оставките се чакат днес, защото тримата са поискали да си помислят.

В съобщение до медиите днес те обаче отказаха да се оттеглят от постовете си и обявиха, че няма обстоятелства, които да налагат каквато и да е промяна в състава на ДКЕВР, преди да бъде оценен реалният положителен ефект от действията на комисията. Според регулатора действията, предприети от сегашния състав, са навременни, аргументирани и последователни, а крайният резултат ще бъде стабилизиране и оздравяване на сектор „Енергетика“.

"Разбира се, положителният ефект от предприетите мерки ще бъде усетен в един средносрочен период не по-кратък от 5 години, като по този начин ще се избегне рязкото увеличение на цените както за индустрията, така и за крайния потребител", уточняват от комисията.

От ДКЕВР посочват конкретно и проблемите, с които се е сблъскал настоящият състав - свръхпроизводство на електроенергия от ВЕИ и електроенергия по дългосрочни договори със задължително изкупуване на високи цени, намаляващо потребление на регулирания пазар в следствие на поетапно либерализиране на енергийния сектор, натрупани дефицити в системата от минали периоди, породени от отменени методики, неточно прогнозиране на произведена енергия от ВЕИ и експлозивното въвеждане на фотоволтаици в експлоатация през юни 2012 година.

В тази връзка регулаторът е разработил дългосрочна стратегия за решаване на проблемите в сектора и е започнал конкретни действия по нея. Сред тях са пълни одити на електроразпределителните дружества, при които от комисията съобщиха, че са установили изключително много нарушения, проверки на всички производители от ВЕИ-сектора по отношение на процедурите на присъединяването им, които ще приключат в кратки срокове, проверки на всички търговци на електроенергия и др.

От регулатора заявяват, че в следствие на действията на сегашния състав от 1 юни тази година действа балансиращ пазар на електроенергия, с което разходите за балансираща енергия се поемат и от производителите, а това води до облекчаване на цената за крайните потребители. Балансиращият пазар пък има ключова роля за изграждане на енергийна борса в страната и последваща пълна либерализация на пазара, което е свързано с изискванията на Европейската комисия за либерализиране на енергийния пазар.

По отношение на констатираните дефицити в НЕК от ДКЕВР отбелязват, че от общо 3 млрд. лв. само за половината е от компетенциите на комисията да намери подходящ механизъм за компенсиране. В тази връзка със своето ценово решение, влязло в сила от 1 юли 2014 г., комисията определя механизъм за компенсиране на близо 1 млрд. лв. в рамките на следващите 5 години. За некомпенсираната разлика след приключване на регулаторния одит на НЕК предстои да бъде определен подходящ механизъм, така че да не се допусне рязко повишение на цената на електроенергията, се уточнява в съобщението.

От ДКЕВР посочват още, че всякакви други разходи на НЕК, несвързани с лицензионната дейност, като например изграждането на АЕЦ „Белене“ и хидровъзела „Цанков камък“, не подлежат на включване в крайните цени и са извън обхвата и компетенциите на комисията. Според регулатора всички тези действия са насочени към изграждането на конкурентен либерализиран пазар на електроенергия, което е в защита както на индустрията, така и на потребителите.

„В противен случай по сега действащата нормативна база ще се стигне до увеличаване на задълженията към обществото, което ще рефлектира в крайната цена както за свободния, така и за регулирания пазар“, категорични са от комисията, откъдето допълват и че всички решения са вземани в условията на пълна прозрачност и спазване на закона, а всяко публично представяне на дейността на ДКЕВР е експертно и безпристрастно.

В отговор на изявленията на членове на служебния кабинет от комисията питат кои точно решения, взети от сегашния състав на ДКЕВР, представляват неизпълнение на задълженията на регулатора за защита на обществото и кои от решенията на регулатора и как точно вредят на цялостното състояние на сектора.

Не става ясно дали има и ако да - каква е различната експертна визия за развитие на сектора, която се предлага в момента, и не би ли могла тя да бъде предмет на обсъждане с регулатора, пишат още от енергийния регулатор.
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във