Банкеръ Daily

Управление и бизнес

От Българската стопанска камара предлагат хората сами да избират как да се пенсионират

От Българската стопанска камара (БСК) съобщиха, че подкрепят предложения законопроект за промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), с който се регламентира фазата на изплащане от допълнителното задължително пенсионно осигуряване.

От БСК смятат, че ролята на капиталовите стълбове за пенсиониране - вторият задължителен и третият доброволен, ще се увеличава. 

В писмо, изпратено до социалния министър Деница Сачева и до вицепремиера по икономическата и демографската политика Марияна Николова, от работодателската организация предлагат основанието за пенсиониране да е еднакво при Държавното обществено осигуряване (ДОО) и при Универсалните пенсионни фондове (УПФ). Мотивите им са, че в рамките на една система условията за отпускане на пенсия следва да са синхронизирани, а това пък от своя страна ще улесни и администрирането.

От камарата искат до 2025 г. хората да изберат сами пенсиониране по един от двата режима. Подобно предложение имат и за намалението на пенсията от първия стълб.

Стопанската камара подкрепя развитието и налагането на капиталовите схеми в пенсионната система. Дейността на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване нямат алтернатива за осигуряване на прилични доходи след пенсиониране, се посочва в писмото. Твърдението се основава на базата на демографската картина и на тенденциите на пазара на труда.
 
От БСК се мотивират с това, че предложенията, залегнали в КСО, съответстват на основните принципи, на които е изградена системата за допълнително пенсионно осигуряване - гарантиране и защита на правата на осигурените лица, право на избор на варианти за пенсиониране, осведоменост при вземане на решения и т.н. За 2-годишната подготовка на документа са отразени и предложенията, и взаимният компромис по дискутираните проблеми при изплащане на пенсии от универсалните и професионални фондове, уверяват от работодателската организация.

С проекта се въвеждат допълнителни, по-високи изисквания към пенсионноосигурителните дружества по посока на тяхната финансова стабилност, смятат от камарата и изброявят:

по-висок размер на минималния капитал, поддържане на граница на платежоспособност;
 
формиране и поддържане на резервни фондове;
 
стриктни изисквания към начина на инвестиране на средствата;
 
създава се разпоредба за консервативно инвестиране на активите на фонда за изплащане на пожизнени пенсии.
 
Останалите мотиви на БСК в подкрепа на промените в Кодекса за социално осигуряване, са:

Гарантирана е възможността за избор от бъдещите пенсионери на вариант при настъпване на правото за отпускане на: допълнителна пожизнена и срочна пенсия, както и еднократно изплащане, в зависимост от натрупванията по тяхната партида.
Създават се резервни фондове за гарантиране размера на изплащаната пенсия, с които се осигурява стабилност и необходимият финансов ресурс за изплащането на пенсиите.

Въвеждането на условието за минимален размер на получаваната пенсия от Универсален пенсионен фонд (УПФ) в зависимост от размера на минималния размер на пенсията от ДОО утвърждава системния характер на надграждането на пенсиите от първия и втория стълб на пенсионната система.
Гарантира се, че средствата, на основата на които ще се определи и изплаща пожизнената и срочната пенсия, не могат да са по-малко от сумата на брутния размер на преведените в пенсионните фондове от Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт осигурителни вноски за съответното лице.

Въвежда се практиката поне веднъж годишно да се актуализира допълнителната пожизнена пенсия за старост и на разсроченото плащане, като гарантираните им размери не се променят.

Създава се възможност на бъдещите пенсионери да направят информиран избор за по-точна преценка относно размера на бъдещите си пенсии в зависимост от натрупаните средства по индивидуалните им партиди в период, максимално близък до пенсионирането. На тази основа те могат да преценят как и откъде (НОИ УПФ) да получат пенсията си! Създадена е възможност да се прехвърлят и в друг Пенсионен фонд.

Уредени са правата на наследниците при смърт на пенсионер, осигуряван в универсален или професионален фонд.

Припомняме, че парламентът задължи социалния министър да разработи проект на закон за промени в КСО, с които да се регламентира допълнителното задължително пенсионно осигуряване. Това стана с гласуваното предложение на ГЕРБ, с което се задължава министърът да предприеме необходимите действия за изготвяне на въпросните промени, които следва да бъдат внесени за разглеждане в Народното събрание в срок до 31 декември. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във