Банкеръ Daily

Управление и бизнес

От "Адванс Терафонд" са договорили по-висока средна рента

В края на април "Адванс Терафонд“ АДСИЦ притежава 220 362* дка земеделска земя и 112 дка градска земя, съобщиха от най-голямото публично дружество, собственик на земеделска земя в страната. Това означава намаление на портфейла на агрофонда с 3387 дка, които са продадени през четвъртия месец на тази година при средна цена от 1631 лв./декар.

Дружеството купува, отдава под наем/аренда, окрупнява и продава земеделски и урбанизирани земи в България. Портфейлът от ниви се управлява активно чрез постоянни покупки на разпокъсани малки парчета земя в около 950 землища, което, заедно с извършваните последващи комасационни проекти, води до окрупняване на собствеността.

През април са получени и окончателни плащания от купувачи по договори за продажба на разсрочено плащане от 2016 г. на 113 дка земеделски земи на средна цена 1376 лв./декар.

Заедно с това дружеството и е купило още 1064 дка земеделски земи през април на средна цена 1188 лв./декар.

Тези дружества със специална инвестиционна цел, които притежават обработваеми парцели, нямат право по закон сами да ги обработват. Те ги отдават под наем или аренда.

На 1 октомври започна новата стопанска 2020/2021 година. „Адванс Терафонд“ е подсигурил със земя за обработване 441 земеделски производители, които произвеждат основно зърнени и маслодайни култури. Договорената с тях средна рента е в размер 40.46 в лв./дка и е по-висока в сравнение с последните две стопански години, когато сумите бяха съответно по 39.69 и 38.20 лева.

Очакваните приходи за тази земеделска година са 6 845 362 лв., от които авансово вече са събрани 45.6% от тях.

За стопанската 2019-2020 г. във фирмената каса са влезли 79.90% от дължимите вземания, a за 2018-2019-а – вече 96.10 процента.

 

Градска земя

Портфейлът на „Адванс Терафонд“ АДСИЦ включва и 51.5 дка урегулирани поземлени имоти  в границите на София и още 60.8 дка земи в околностите на Враца, закупени с цел последващо урегулиране.

Парцелите са атрактивни от гледна точка на своята големина, местоположение и възможност за изграждане на търговски, индустриални или логистични центрове. Имотите са окрупнени и предназначени за продажба.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във