Банкеръ Daily

Управление и бизнес

От 2022 г. Търговският регистър ще стане част от системата на търговските регистри

Приключи първата от общо трите фази от интеграционното тестване за свързване на Търговския регистър със Системата за взаимно свързване на търговските регистри – BRIS, съобщиха от Агенцията по вписванията.

При тестовете в симулирана среда са изпълнени 22 предефинирани сценарии, при които Търговският регистър успешно си е взаимодействал с BRIS чрез тестовата платформа Test Bed.

Част от сценариите са демонстрирали генериране на валидни заявки за заявяване на абонамент и възможността системите да разпознаят и обработят грешни данни. Тествана е била и функцията за известяване на Европейската централна платформа при настъпване на ликвидация на дружество майка. Проверена е и възможността Търговският регистър да приеме и обработи съобщение при промяна на кода на бизнес регистър на държава членка, включен в информационния обмен на BRIS. 

Успешно са тествани и работните процеси, утвърдени от Европейската комисия, които оперативно съвпадат с внедрените и поддържани работни процеси в Търговския регистър на Агенция по вписванията

До края на годината предстои Агенция по вписванията да премине през още две тестови фази, съгласно Концепцията за интеграционно тестване на Европейската комисия, за да постигне пълно свързване на  Търговския регистър с BRIS.

След успешното им преминаване, Търговският регистър ще бъде свързан с BRIS в началото на 2022 година.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във