Банкеръ Daily

Управление и бизнес

От 2021 г. ще живеем в по-умни и екологични домове

От 1 януари 2021 година всички нови сгради в ЕС ще трябва да използват много малко количество външна енергия за отопление, охлаждане или топла вода. Това ще се постигне, като се произвежда енергия на място и се подобри консумацията. Въвежда се и задължително енергийно сертифициране на сградите, за да могат собствениците и наемателите да сравняват лесно ефективността.

Европейският парламент одобри на 17 април промени в съществуващите правила. Те задължават страните в ЕС да подготвят дългосрочни национални стратегии, които да гарантират, че до 2050 г. сградите в ЕС почти не използват външна енергия. Промените насърчават използването на „умни“ технологии за намаляване на енергийното потребление и налагат въвеждането на точки за презареждане на електрически автомобили в паркингите на новите сгради.

Докладчикът на ЕП Бент Бентсен (ЕНП, Дания) заяви: „Ние даваме на държавите-членки инструментите, с които да направят техните апартаменти и жилища по-ефективни енергийно в бъдеще.

Според обновените правила държавите членки ще трябва да изготвят дългосрочни национални стратегии за поддръжката и ремонта на жилищни и обществени сгради с визия за намаляването на емисиите в ЕС с 80-85% в сравнение с нивата от 1990 г. Тези дългосрочни цели за обновяването на съществуващия сграден фонд ще допринесат за сигурността на инвестициите и създаването на нови възможности за финансиране за граждани и предприятия.

Националните стратегии ще предоставят пътни карти за силно декарбонизирани сградни фондове до 2050 г. с междинни цели за 2030  и 2040 г. Измерими индикатори за напредък ще трябва да бъдат установени, за да следят изпълнението на националните стратегии.

Сградите консумират най-много енергия в Европа с 40% от крайното количество енергия. Приблизително 1% от сградите са новопостроени, а три от четири европейски сгради са енергийно ефективни.

Строителната индустрия допринася до около 9% от европейския брутен вътрешен продукт и осигурява 18 милиона работни места.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във